Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

PROPOSTES A LA NOVA LLEI DEL VI

El passat dimarts 23 de juliol de 2019, el president de l’Institut Català del Suro, Joan J. Puig, el membre del patronat de la fundació Guillermo Genover i el director Albert Hereu van presentar propostes de modificació a la Comissió del Parlament que gestiona la nova llei del vi.

A continuació exposem les nostres propostes a la modificació de la nova llei del vi (en cursiva):

Exposició motius
El sector de la vinya i el vi té una importància cabdal a Catalunya, tant en la producció de vi com en la seva elaboració, i és un dels motors de l’economia catalana i d’economies auxiliars tan arrelades a Catalunya com la indústria de fabricació de taps de suro.

Art. 3 Definicions
Les Denominacions d’Origen i Denominacions d’Origen Qualificades tapen les ampolles preferentment amb taps de suro.

Art. 3 Definicions
Tap de suro: tap obtingut a partir de suro natural, suro aglomerat o suro microaglomerat amb un contingut de suro mínim del 75% en massa, format per una o més peces, destinat a assegurar la perfecta conservació de les ampolles de vi tranquil o escumós.

Article 24, Plec de condicions de les denominacions d’origen protegides
El plec de condicions ha de contenir […] el tipus de tapament que s’emprarà de
forma preferent.

Art. 33 Finalitats i funcions (dels òrgans de gestió de les DO)
Gestionar el sistema de control d’entrades i sortides de primeres matèries i productes de les instal·lacions d’elaboració, emmagatzematge, tapament, envelliment, embotellament i etiquetatge inscrites.

Aquestes propostes van ser ben rebudes pels parlamentaris, quedant a l’espera de l’aprobació definitiva de la Comissió.

caCatalan