Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

El Suro

PROPIETATS

El Suro

1. Baixa densitat i lleugeresa

Les cèl·lules de suro tenen el 90% ocupat per aire.

2. Impermeabilitat

La suberina i les ceres presents a la paret cel·lular fan que el suro sigui pràcticament impermeable a líquids i gasos. Els porus en forma hexagonal de la seva paret plens d'aire fan que sigui inaccessible a altres compostos.

3. Baixa transmissió de calor i bon aïllant tèrmic

L'elevat contingut de gas, la mida de les cèl·lules i el baix poder d'adsorció fan que tingui aquesta propietat.

4. Aïllant acústic i baixa transmissió del so

La baixa densitat i elevada porositat fan que la majoria de les ones del so s'absorbeixin i es transformin en energia calorífica. El suro és un corrector acústic, ja que absorbeix més del 60% de les ones sonores que incideixen sobre la superfície.

5. Elevada resistència al moviment o elevat coeficient de fricció

L'efecte ventós que provoca la superfície de les cèl·lules fan que sigui una propietat molt important a l'hora d'utilitzar el suro com a material de tapament.

6. Capacitat d’amortiment

Les cèl·lules de suro tenen el 90% ocupat per aire.

7. Compressibilitat, elasticitat i flexibilitat

L’alt contingut d’aire de les seves cèl·lules permet que es pugui comprimir fins a quasi la meitat sense perdre flexibilitat, i recuperar la seva forma i volum quan es deixa de pressionar. És l’únic sòlid que si es comprimeix per un costat, no augmenta per l’altre.

8. Durabilitat, estabilitat i rigidesa

La lignina i els polisacàrids de la seva paret cel·lular li proporcionen rigidesa i el fan resistent al pas del temps.

9. Higroscòpic

S’hidrata en funció de les condicions ambientals.

10. 100% natural, reciclable i renovable

És un material d’origen vegetal que es pot extreure sense ferir l’arbre i es regenera amb el pas dels anys. Permet un equilibri sostenible entre la gestió agroforestal i l’acció de l’home. En la línia de les actuals tendències de materials naturals i de construcció sostenible. És un clar exemple d’economia circular.

PROPIETATS

Propietats físiques, mecàniques i tèrmiques del suro sense triturar ni tractar o modificar

Algunes de les propietats físiques i mecàniques del suro sense trituració ni tractaments o modificacions són degudes a les característiques estructurals a nivell cel·lular i l’estructura química de la paret vegetal (més de 40% de suberina, lignina i polisacàrids).

Propietat Valor Referència
Densitat
120-200 kg ㎥
Anjos et al. 2008
Conductivitat tèrmica
0.045 W m ˉ¹ Kˉ¹
Matias et al. 1997
Resistència acústica
1.2 x 10 ⁵ kg m ˉ² sˉ¹
Matias et al. 1997
Coeficient de fricció
0.35-0.76 suro/vidre
Vaz i Fortes, 1998
Coeficient de difusió d'aigua
2.6-2.9 x 10ˉ⁹ m² sˉ¹
Fortes et al. 2004
Conductivitat elèctrica
1.2 x 10 ˉ¹⁰ S mˉ¹ a 25ºC
1.67 x 10ˉ¹³ S mˉ¹ a 50ºC
Silva et al. 2005
Descobreix la Suropèdia

Descobreix la Suropèdia

caCatalan