Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Avís legal

Avís legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), l’informem que les dades personals i la informació que incorpora al formulari electrònic habilitat a l’efecte i tota la documentació que ens remeti en format electrònic o en paper (“Dades”), seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Institut Català del Suro. La finalitat del tractament de les teves Dades és donar curs a la seva sol·licitud de contacte o de petició de serveis.

Les dades incloses en el formulari són de caràcter voluntari, a menys d’aquelles marcades com a obligatòries. En el cas de no contestar a les preguntes obligatòries, ens reservem el dret de no tramitar sol·licituds incompletes.

La complementació dels camps de direcció de correu electrònic i telèfon mòbil implica el seu consentiment exprés per rebre comunicacions, via correu electrònic o SMS amb les finalitat abans descrites.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació a Institut Català del Suro, C/ Miquel Vincke i Meyer, nº 13, 17200 Palafrugell, (Espanya), o a través de la direcció de correu electrònic: icsuro@icsuro.com.

DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les següent dades:

Institut Català del Suro està domiciliada al carrer C/ Miquel Vincke i Meyer, nº 13, 17200 Palafrugell, (Espanya), amb CIF G55323497.

En la web www.icsuro.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l’activitat i serveis de Institut Català del Suro.

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.


caCatalan