Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Institut Català del Suro

ICSuro promou el sector surer català mitjançant la investigació, la innovació i la comunicació

PRESENTACIÓ

ICSuro

LA FUNDACIÓ
INSTITUT CATALÀ DEL SURO

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és una fundació privada sense ànim de lucre i de caràcter científic que té com a missió la valorització del sector surer.

Es va constituir l’any 1991 com a consorci público-privat, creat per Decret de Presidència l’any 1991, format pels Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Departament d’Empresa i Ocupació, així com, AECORK (Associació d’Empresaris Surers de Catalunya), el Consorci Forestal de Catalunya, la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Comerç de Palamós, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, els Ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la Selva, la Universitat de Girona i la Xarxa Europea de Territoris Surers.

Des del 2019 és una fundació privada, donant continuïtat a la trajectòria iniciada a l’any 1991 fins arribar a ser una entitat referent a nivell mundial en la investigació del suro.

A l'ICSuro contribuïm a la investigació i el coneixement del sector surer català

PRESENTACIÓ I TRANSPARÈNCIA

MISSIÓ

La fundació té com a missió promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins al producte final, mitjançant la investigació, la innovació i la promoció.

Estatuts

FINALITATS

Les funcions de l’ICSuro són les d’estimular el desenvolupament del sector, contribuir a la investigació i el coneixement del sector, definir i presentar propostes d’actuació als organismes competents i altres accions per desenvolupar, afavorir i promocionar el sector surer català.

Organigrama
Patronat
Equip
Estats financers
Comptes anuals
Memòria econòmica
Registre de grups d'interès de Catalunya
Número identificador: 3339
Objectius
Memòria d'activitats

ICSuro

Línies estratègiques 2020-2025

Fruit d’un intens treball d’anàlisi de la situació present i futura i del consens entre els diferents actors vinculats al sector surer -en la part forestal: el Consorci Forestal de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, PEFC, el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del MAPAMA i l’European Forest Institute; en la part de vi van participar l’Organització Internacional del Vi (OIV) i la Plataforma Tecnològica del Vi (PTV)- , durant l’any 2019 es va concretar el Pla Estratègic de la Fundació Institut Català del Suro fins l’any 2025 amb un seguit de línies de treball:

INVESTIGAR EN LA CONTRIBUICIÓ DEL TAP DE SURO EN L'EVOLUCIÓ POSITIVA DELS VINS
INCREMENTAR L'APROFITAMENT SOSTENIBLE I LA REGENERACIÓ DELS BOSCOS D'ALZINA SURERA, EXEMPLE DE SIMBIOSI ENTRE ECOSISTEMA HUMÀ I NATURAL
INVESTIGAR EN LA BIOECONOMIA DEL SECTOR SURER PER LA SEVA ESPECIAL CONTRIBUCIÓ A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA LOCAL
DIFONDRE EL VALOR PEL TERRITORI DE L'APROFITAMENT DELS BOSCOS DE SURO PEL MANTENIMENT DE LES SEVES PARTICULARITATS ECOLÒGIQUES, CULTURALS, ECONÒMIQUES I SOCIALS, CAP ALS SEUS HABITANTS I A L'EXTERIOR
FOMENTAR EL CONEIXEMENT INTERNACIONAL DE LA CONTRIBUCIÓ A LA BIOECONOMIA I AL CONSUM RESPONSABLE DEL SECTOR SURER
caCatalan