Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Implicacions sureres del nou RD 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos

En relació a les implicacions cap a les empreses elaboradores de taps del Real Decreto 1055/2022 de 27 de desembre d’envasos i residus d’envasos, l’Agència de Residus de Catalunya aclareix que:

– La obligació de registrar-se com a productors del producte “taps de suro” és dels cellers, tal i com s’ha vingut fent fins ara, i no de l’empresa surera.

– Les empreses elaboradores de taps s’han de registrar com a productors dels envasos que contenen els taps que s’envien als cellers (bosses, capses de cartró, palets, …) i informar de les quantitats generades passades i vigents, segons indica el registre.

– Durant el procés de registre les empreses sureres s’han adherir al “Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)”, que serà el que tingui en compte els envasos que suporten els taps de suro que s’envien als cellers. Fins que aquest SCRAP estigui creat, en el moment del registre com a productor haureu d’indicar que us adheriu a un SCRAP “pendiente de creación”.

– L’obligació d’etiquetatge de l’envàs “tap” correspon al celler i no al taper. Encara que s’acabi demanant a l’empresa tapera posar algun símbol al tap. En aquest sentit, fora bo que a futur es decideixi consensuadament quin símbol utilitzar. Ara per ara no és obligatori ni està definit un símbol oficial pel compliment de l’obligació d’indicar la fracció  o contenidor en el que s’han de depositar.

– Els taps de tiratge en escumosos són un cas especial, ja que no es consideren envasos perquè no van al consumidor final. En aquest cas, l’empresa tapera no hi té cap obligació i el celler ho ha de declarar com a residu de la producció, no com envàs.

Es pot accedir al tràmit aquí.

caCatalan