Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

[GO SUBER] Coberta verda amb suro com a substrat

El grup operatiu GO Suber de modernització de la pela per a la millora de la productivitat té un subprojecte titulat Desenvolupament d’una coberta verda amb suport de suro, aprofitant les seves característiques aïllants i bioabsorbents.
L’objectiu específic és dissenyar i construir una coberta verda pilot amb suro com a substrat i/o suport amb la finalitat de: comprovar l’eficiència de la gestió de l’aigua i l’eficiència energètica i incentivar el rendiment econòmic i ambiental del sector forestal surer mitjançant l’aprofitament del subproducte de la mateixa indústria agroalimentària.
Aquest projecte té una durada de dos anys (2018-2020) i es divideix en 5 fases de desenvolupament i investigació.

CARTELL DINA A3 PLASTIFICAT

caCatalan