Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

El suro reciclat, una opció per reduir l’impacte ambiental en construcció

El sector de la construcció té un dels impactes ambientals més elevats de tot el món i el deure, en conseqüència, de reduir les seves emissions per minimitzar-lo. L’estudi “Recycled versus non-recycled insulation alternatives: LCA analysis for different climatic condictions in Spain” publicat per Science Direct, compara l’ús de llana de roca, suro natural i suro reciclat com a material aïllant en façanes ventilades de nova construcció i demostra que el suro reciclat és el millor material d’aïllament tèrmic.

Aquest estudi esdevé una eina important per ajudar arquitectes i enginyers a seleccionar els millors materials per a una òptima construcció tot minimitzant els perjudicis pel medi ambient.

El context

Els darrers anys s’ha experimentat una tendència a l’alça cap a la sostenibilitat i ha sorgit per tant la necessitat d’investigar i apostar per nous materials sostenibles que minimitzin tant el consum d’energia com l’impacte ambiental de la construcció.

La façana dels edificis és una de les màximes responsables tant del consum energètic com de l’impacte ambiental i s’ha apostat per façanes ventilades pel seu comportament d’aïllament tèrmic. Els materials aïllants que més s’utilitzen actualment per portar a terme aquesta funció són el poliestirè expandit, el poliestirè extruït, la fibra de vidre i la llana de roca. Aquesta darrera és una de les més utilitzades, però els autors de l’estudi (N.Ata-Alim,V.Penadés-Plà, D.Martínez-Muñoz i V.Yepes) es van proposar trobar raons per demostrar que el suro, que actualment ja és el material renovable d’aïllament més utilitzat en construcció al nord d’Europa, és la millor tria no només des d’un punt de vista sostenible sinó també des d’una òptica de reciclatge.

Les conclusions

Els resultats de l’estudi que compara la llana de roca, el suro natural i el suro reciclat demostren que el suro reciclat és el que té un impacte ambiental més baix i que aquest és doncs el millor material d’aïllament tèrmic.

grafic02

(Aquesta figura és un exemple de l’impacte ambiental a València, on l’impacte ambiental del transport és el mateix per als diferents materials i la diferència es deu a la producció del material. Com es pot apreciar, el suro reciclat té el menor impacte ambiental, seguit de la llana de roca i el suro natural).

Val la pena destacar que malgrat que la llana de roca és un material molt usat a Espanya en construcció, està prohibit en altres països perquè es considera perillós per la salut. Els resultats de l’estudi assenyalen doncs que substituir la llana de roca per suro reciclat no només tindria un menor impacte ambiental, sinó que també eliminaria els riscos per a la salut.

 

Foto: Cases de suro de Llafranc, publicada per Barnacork

caCatalan