Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

El suro, una bona alternativa a l’ús de cautxú en camps de futbol

El suro és la millor alternativa al cautxú fet de pneumàtics reciclats en camps de futbol de gespa sintètica en línia amb l’economia circular. Això és el que conclou l’estudi científic Global evaluation of the chemical hazard of recycled tire crumb rubber employed on worldwide synthetic turf football pitches” publicat a Science Direct.

L’estudi és fruit de la preocupació social i mediambiental per l’ús de goma de pneumàtics de cotxes en la construcció de diferents instal·lacions esportives i recreatives a causa de la possible presència de compostos perillosos. Per portar a terme la investigació, es van analitzar 91 mostres de camps de futbol de 17 països d’arreu del món per demostrar la dimensió global del problema.   

La majoria de compostos diana es van detectar a les mostres de goma, destacant la presència de tots els hidrocarburs aromàtics policíclics estudiats, inclosos els vuit identificats per l’Agència Química Europea (ECHA) i els plastificants que han estat regulats per l’ECHA. En general, la majoria de mostres superen el límit permès per l’ECHA en béns de consum i en materials “en contacte intensiu” amb la pell humana o la cavitat bucal.

En base a aquestes conclusions, l’estudi assenyala que “diferents grups d’interès han de treballar en un consens per protegir no només la salut humana sinó també el medi ambient, ja que hi ha evidència que les substàncies químiques perilloses del cautxú pot arribar al medi ambient i afectar la vida salvatge (Tian et al. al., 2021)”.

Pel que fa als farcits alternatius estudiats, el suro és l’única bona alternativa a l’ús de cautxú en camps de futbol que identifica l’estudi, ja que els elastòmers i els termoplàstics contenen altes concentracions de plastificants. A més, els termoplàstics i els farcits de pneumàtics es consideren microplàstics, de manera que es poden alliberar fàcilment al medi ambient contribuint a la contaminació ambiental per microplàstics, que avui en dia és una preocupació emergent.

Avantatges d’utilitzar el suro en camps de futbol

L’ús de suro en camps de futbol de gespa artificial s’ha estudiat en projectes com el CORKGESP de la Fundació Institut Català del Suro i l’empresa Royalverd, que tenia per objectiu avaluar el potencial dels taps de suro reciclats com a paviment esportiu d’una zona d’escalfament amb gespa artificial.

L’aposta pel suro en equipaments esportius presenta diversos avantatges, entre els quals destaca que:

  1. El suro és molt més lleuger que els farcits sintètics, amb la qual cosa se’n necessita un menor nombre de quilos.
  2. Pel que fa al preu, el suro és la segona opció més econòmica que es troba al mercat. A més a més, compta amb un valor afegit en termes ambientals i socials.
  3. Els farcits de suro es poden comercialitzar lliures de compostos químics.
  4. El suro pot estar certificat per FSC o PEFC, de forma que es pot garantir una gestió forestal sostenible.
  5. Si s’utilitza suro de qualitat, la instal·lació pot tenir una vida útil de 10 anys.
  6. El suro que s’utilitza en camps de futbol pot ser reciclat, de forma que s’afavoreix l’economia circular.

El suro, un exemple d’economia circular

Tal com assenyala l’estudi, el sector surer és un exemple d’economia circular, no només perquè el suro és un material 100% sostenible i biodegradable sinó perquè la seva extracció per mitjà de la gestió sostenible de les suredes manté controlat el sotabosc, redueix la quantitat de combustible evitant incendis forestals i prevenint fenòmens de desertització i emmagatzema el CO2 de l’atmosfera.

El suro pot generar productes molt nobles com el tap de suro i també tot un conjunt de productes que, gràcies a la versatilitat del material, poden ser usats en sectors tan diversos com la construcció o la cosmètica.

De la mateixa manera, els materials de suro són naturals i fins i tot se’ls pot donar un segon ús a través del seu reciclatge. Actualment, la Fundació ICSuro porta a terme el projecte ALCORKE per fer escocells dels arbres i paviment dels parcs infantils amb taps de suro reutilitzats.

caCatalan