Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Servei de control d’halofenols i haloanisols a les barriques

La contaminació del vi amb aromes i/o sabors “fúngics” o  “a florit” és un problema  que pot afectar qualsevol bodega. La prevenció és fonamental per evitar les aromes que es deriven d’aquests compostos.

Les barriques poden haver estat tractades amb halofenols o haver absorbit halofenols o haloanisols de l’ambient. Els halofenols eren usats en el passat com a pesticides i degut a la seva naturalesa recalcitrant, persisteixen en el temps durant períodes considerables. Si la fusta els absorbeix, alguns microorganismes poden convertir aquests halofenols en haloanisols que es poden transmetre al vi.

Així mateix, les contaminacions microbiològiques de la bodega també poden generar aromes que s’adsorbeixen a la barrica a llarg de la seva vida útil. Per aquest motiu és també important fer un seguiment  de les aromes del vi resultants del procés d’envelliment.

Al Cork Center Laboratory fem aquests dos controls de forma rutinària i tenim vint anys d’experiència en aquest camp.

 

caCatalan