Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Renovem el segell d’Acords Voluntaris per reduir l’emissió de GEH

La Fundació Institut Català del Suro ha renovat un any més la seva presència al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) 2015 impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).

L’OCCC està treballant des de l’any passat per equiparar el segell del Programa d’Acords Voluntaris a les directrius de la ISO 14064.   La novetat d’aquest any és que s’ha modificat la plataforma per entrar les dades i s’ha adaptat  els criteris de renovació a la ISO 14064 – de verificació i comptabilització de Gasos d’Efecte Hivernacle, que és una norma de grans directrius. Entre els principals requisits que incorpora, hi destaca la categoria d’emissions indirectes de GEH, que són les que es generen a conseqüència de l’activitat de l’organització però que s’atribueixen a fonts fixes o mòbils que no pertanyen a la pròpia organització o no són controlades per aquesta. En són exemple les emissions generades arran de la fabricació i el transport dels materials comprats per l’organització.

La Fundació ICSuro comptabilitza aquestes emissions indirectes des de l’inventari de l’any 2019. El seu registre és actualment recomanat i es preveu que sigui obligatori a partir del següent inventari.

El sector surer català i la petjada de carboni

La participació de la Fundació Institut Català del Suro a l’iniciativa dels Acords Voluntaris és fruit de l’interès genuí del sector de demostrar la seva petjada de carboni negativa. Estudis liderats per l’Institut Català del Suro l’any 2011 ja demostraven que el sector surer català reté més CO2 a través de la fixació de diòxid de carboni de les suredes que no pas el genera en les seves activitats de producció de taps de suro. Per tant, és un sector que contribueix a la mitigació del canvi climàtic reduint la presència de GEH a l’atmosfera.

Inventari 2020

El 2020 el consum elèctric de l’ICSuro ha disminuït  degut a la reducció d’activitat per la situació sanitària que s’ha viscut. Aquesta davallada, però, no es veu reflectida a l’inventari, ja que la comercialitzadora és d’energia renovable.

Les emissions del transport propi han baixat un 14% com a conseqüència del confinament obligat durant la pandèmia, així com les emissions indirectes derivades del tractament de residus i del consum d’aigua.

El transport in itinere suposa un 55% de les emissions totals generades per l’entitat. Gràcies a la identificació i quantificació de les emissions indirectes, s’ha pogut veure que és una emissió significativa i s’intentarà treballar per reduir-la plantejant la possibilitat de teletreballar en els casos que sigui possible i prioritzant les reunions online.

En la seva globalitat, les emissions de GEH de la Fundació ICSuro s’han mantingut constants entre els anys 2019 i 2020.

La comptabilització

L’inventari inclou les emissions directes derivades del transport propi (turismes, gasolina i dièsel) i les emissions indirectes derivades del consum elèctric, el qual prové de fonts 100% renovables. També inclou altres emissions indirectes derivades del transport extern de viatges comercials per carretera, en tren i en avió; el transport extern in itinere; el tractament de residus (envasos de vidre, envasos lleugers, paper/cartró i fracció resta) i les emissions derivades del consum d’aigua.

Podeu consultar l’informe anual de la Fundació Institut Català del Suro aquí: file:///C:/Users/Usuari/Downloads/informeAnual.pdf

 

(FOTO: Façana vertical de Cáceres, GO SUBER)

caCatalan