Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Mantenim el segell dels acords voluntaris i disminuïm el consum elèctric i el transport de clients i visitants

La Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) torna a renovar el seu segell del Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH). És un compromís que va iniciar l’any 2015 per demostrar la petjada de carboni de l’entitat en sintonia amb les directrius europees que estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible i que fa que anualment es treballi per a reduir-la per mitjà de la identificació i millora de punts crítics.

L’inventari del 2022

L’inventari del 2022 recull les emissions directes de combustió de fonts mòbils i les emissions indirectes d’energia adquirida, de transport i dels serveis utilitzats. El 2022, les emissions generades per la Fundació Institut Català del Suro han disminuït de forma global en un 10,98% respecte les de l’any anterior.

Aquest fet es deu principalment a la disminució del consum elèctric en un -22,87% per dos motius: la instal·lació de plaques solars, que ha permès generar i auto consumir 8412kWh, i el canvi de subministradora elèctrica d’Indexo (comercialitzadora verda però sense certificat d’energia renovable) a Iberdrola (comercialitzadora d’energia renovable).

Un altre factor que també ha disminuït en un 95,62% és el transport de clients i visitants, ja que el 2021 l’ICSuro va tenir les visites d’estudiants i professors del programa ERASMUS+ EcoCORK que promou les experiències immersives en el món surer i l’aeronàutica d’estudiants de diferents països. No obstant això, el 2022 l’ICSuro va continuar participant en el projecte però visitant els altres països participants, fet que ha incrementat els viatges de negocis.

A l’inventari del 2022 s’hi han incorporat dues categories d’emissions indirectes més: el teletreball i el tractament de residus industrials.

Finalment, cal destacar l’increment del transport in itinere en un 35,40% i el transport de distribució en un 1.481%. En el primer cas,  associat al fet que l’equip de l’ICSuro ha incrementat i hi ha hagut un canvi de posició. Les dues persones de nova incorporació viuen a més de 30km del lloc de treball. I en segon cas, està vinculat al fet que enguany s’han tingut en compte les emissions del servei de missatgeria que hi ha contractat, comptabilitzant tots els enviament i ponderant-los pel seu pes o volum.

Les millores del 2022

Les millores portades a terme el 2022 han consistit en la instal·lació d’un sistema fotovoltaic de 34,04kWp format per 77 panells i la implementació d’un dia setmanal de teletreball  com a principals iniciatives.

Propostes previstes pel 2023

De cara al present any, s’ha posat com a objectius de millora la substitució de 4 punts de llum de fluorescents de 72W per LED del departament de cromatografia i la instal·lació de 3 cortines solars en tres finestrals de 4m per 3m, per tal de afavorir la correcta climatització de l’espai del laboratori.

Compromesos amb l’entorn

El Programa d’Acords Voluntaris està impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i té la finalitat de reconèixer les organitzacions que de manera voluntària volen establir un compromís per reduir les seves emissions. El segell es revisa anualment i a cada campanya es proposen mesures per millorar. La participació de l’ICSuro en aquest programa respon a la sensibilitat de la fundació respecte a l’impacte ambiental, social o econòmic que genera en el seu entorn. En aquest sentit, ICSuro també està integrat al model internacional de gestió de l’Economia del Bé Comú i s’ha autoavaluat sobre la base d’aquest sistema. Consulta la memòria.

caCatalan