Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Projectes col·laboratius per innovar en el tap de suro

  • Sis empreses sureres inicien dos projectes col·laboratius per millorar les prestacions dels taps de suro
  • Els estudis permetran aprofundir sobre la permeabilitat a l’oxigen i la millora sensorial
  • L’Institut Català del Suro coordina els projectes d’investigació

Des del segle XIX, Catalunya ha estat un nucli de la indústria surera a nivell mundial. I, des dels anys 90, aquesta indústria agroalimentària s’ha caracteritzat per una forta aposta per la innovació i la investigació.

D’aquesta manera, el tap de suro català ha aconseguit mantenir el lideratge internacional pel que fa a l’excel·lència i la innovació.

Amb aquests dos nous projectes es reafirma l’estratègia mantinguda per la indústria surera en els darrers anys: sumar esforços per estar a l’avantguarda de la innovació i els màxims estàndards de qualitat. D’aquesta manera, sis empreses s’han aliat per participar en projectes col·laboratius per seguir millorant la competitivitat dels seus productes.

Els dos projectes en qüestió són el Grup Operatiu per a l’eliminació d’aromes no desitjats en taps de suro mitjançant biosorbents (GO Biosorbents) i el Grup Operatiu per conèixer l’evolució de la permeabilitat a l’oxigen dels taps segons diferents mètodes de producció (GO Permeabilitat). Ambdós projectes compten amb un pressupost global aproximat de 275.000 € i estan cofinançats pel fons europeu FEDER i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és el centre de recerca encarregat de la coordinació d’aquests dos projectes.

 

GO Biosorbents

Actualment, hi ha sistemes d’eliminació d’aromes en el mercat però estan destinats a granulat de suro, no taps, donat que són sistemes d’eliminació “agressius” que poden afectar l’estructura cel·lular del material.

El sistema que es proposa es basa en l’ús d’adsorbents i biosorbents amb l’objectiu de “retenir” els aromes. Aquests compostos ja s’utilitzen en altres sectors donat que permeten l’aplicació d’un sistema eficaç per a l’eliminació de contaminants orgànics persistents. Es tracta d’un procés econòmic i respectuós amb el medi ambient.

Els resultats que s’esperen obtenir del projecte són dos sistemes d’eliminació d’aromes, un per al procés de fabricació de taps de suro natural i un altre pel procés de fabricació de taps de suro aglomerat amb dos discs de suro natural.

La utilització d’aquests sistemes permetrà la modernització de part del procés de producció, l’augment de la competitivitat dels taps de suro i un increment de la seva participació a la quota de mercat.

En el projecte hi participen les empreses De Maria Taps, Costa Quer i Grup Oller de Cassà de la Selva i  J.Vigas i TESA de Palafrugell.

 

Go Permeabilitat

Midiendo la permeabilidad al oxígeno con tecnología NFC

Una de les demandes del mercat vitivinícola pel que fa als tapaments fa referència a la seva capacitat de barrera d’oxigen o permeabilitat a l’oxigen. Cal tenir en compte que l’oxigen juga un paper molt important en l’evolució del vi abans i després de l’embotellament. Actualment es coneix que els taps de suro tenen una avantatge respecte els taps alternatius en aquest aspecte degut a la seva característica matriu vegetal.
L’objectiu del GO Permeabilitat és que el sector surer aprofiti aquesta avantatge disposant de més coneixement sobre l’efecte dels processos de producció dels taps de suro en la permeabilitat a l’oxigen.

Els resultats que s’esperen obtenir del projecte és l’obtenció d’un mètode innovador per a la mesura de la permeabilitat dels taps de suro al llarg de tot el procés de fabricació.

En aquest projecte hi participen les empreses TESA i J.Vigas de Palafrugell així com Manuel Serra i Grup Oller de Cassà de la Selva.

Aquests dos nous projectes se sumen al total d’onze de projectes que actualment ICSuro està gestionant i coordinant perquè les empreses de la cadena de valor del sector surer puguin implementar la innovació en el dia a dia de les seves organitzacions incrementant així la seva competitivitat en un mercat global, generar nous llocs de treball i mantenir l’ecosistema surer català.

caCatalan