Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Omics and hybridization applied to Quercus suber breeding (SUBEROMICS)

Finançat per:
Ministerio de Economía y Competitividad

L’Institut català del suro col·labora amb el Laboratori del suro de la UdG en un projecte coordinat amb la UPM (Universidad Politécnica de Madrid). En aquest projecte titulat: Omics and hybridization applied to Q. suber breeding, s’estudien les diferències d’expressió gènica i genètiques entre el suro i les escorces externes de l’alzina i la dels híbrids de suro i alzina. En aquest projecte es pretén entendre millor les bases moleculars de la formació del suro i caracteritzar millor els híbrids de suro i alzina en quan a producció d’escorça externa i de tolerància a factors ambientals. L’anàlisi química de les mostres realitzada a l’ICS pot complementar els resultats que s’obtinguin a nivell genètic-molecular.

caCatalan