Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

LIFE SUBER: Gestió integrativa per a una millora de l’adaptació de la sureda al canvi climàtic

Finançat per:
Life+2013 i coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya

El canvi climàtic suposa una important amenaça per a la conservació de les suredes, la producció sostenible de suro i la cadena de valor lligada amb aquest producte. Entre les principals amenaces que previsiblement afectaran les suredes, i els efectes de la qual ja s’estan manifestant actualment, s’ha de destacar: la menor vitalitat i productivitat degut a un major estrès hídric, l’increment de les plagues especialment Coraebus undatus, i la major freqüència de grans incendis forestals. A més, aquests impactes previsibles es sumen a un marc legislatiu en molts aspectes, inadequat per a fer front a aquest nou context. Aquest projecte té com a objectiu principal, la implementació i transferència de tècniques innovadores de gestió forestal en suredes per a promoure l’adaptació al canvi climàtic i incrementar la resiliència dels sistemes forestals dominats per Quercus suber, afavorint així la conservació i el manteniment de la cadena de valor associada.

 

Projecte finançat per: El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme dins del Pla d’Investigació Científica i Tècnica de la Innovació 2017-2020 en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital.

 

 

caCatalan