Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Estudi de l’efecte dels tractaments superficials i de les operacions de rentat sobre el comportament dels taps de suro i la seva interacció amb el vi

Finançat per:
Ministerio de Educación y Ciencia. VIN03-011-C2. (2005-2009)

Aquest estudi va avaluar els productes químics utilitzats més habitualment en els processos de producció de taps de suro. L’objectiu va ser determinar la qualitat que proporcionen aquests productes en taps de suro, així com determinar l’efecte que produeix en el vi.

caCatalan