Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Avaluació d’una metodologia per a la determinació de compostos clorofenòlics en matrius de suro

Finançat per:

Tesi doctoral Roser Juanola Cadena

Els objectius establerts en la tesi són:

Disseny, desenvolupament i validació d’un mètode analític basat en la cromatografia de gasos per a la determinació de 2,4,6-tricloroanisol (TCA) en suro. avaluació i optimització de les diferents etapes d’aquest mètode.

Desenvolupament i optimització d’un mètode analític basat en la cromatografia de gasos per a la determinació de TCA en vi. avaluació i optimització de les diferents etapes d’aquest mètode.

Estudi dels diferents que influeixen en la migració del TCA en diferents matrius.

Estudi de la cinètica de migració de TCA del tap de vi.

caCatalan