Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Projecte GO SUBER: Modernització de la pela per la millora de la productivitat

El principal objectiu del projecte és modernitzar la tasca d’extracció de suro (tradicionalment realitzada amb destral) mitjançant la mecanització de la lleva, l’optimització dels procediments de pela i la millora de les condicions de seguretat i salut a través de diverses iniciatives com noves mesures adaptades a les tasques de pela i el prototip d’una escala surera. A més, busca valoritzar el suro i els seus derivats per millorar la seva comercialització, a través de noves aplicacions tecnològiques i nous usos (“façanes verdes“).

La muntanya surera és un ecosistema que acull un dels biòtops més rics de la Unió Europea i és un dels principals motors de l’economia de moltes zones rurals de l’àmbit mediterrani.

El suro és un material amb una combinació de propietats que el fan únic i versàtil. Entre aquestes propietats destaquen la seva baixa densitat, la seva elevada resistència mecànica i al foc i la baixa conductivitat tèrmica i elèctrica. A més, és un bon aïllant tèrmic i acústic d’elevada elasticitat i bon potencial adsorbent d’alguns contaminants.

Aquestes propietats fan possible el plantejament de l’ús de subproductes de suro, o suro no tapable com a material per substrat de creixement de plantes i sistemes de tractament d’aigües residuals. El desenvolupament de nous usos implicarà la valorització dels residus, donant sortida a subproductes o derivats del suro que trobaran nous mercats impulsant la bioeconomia circular.

 

NOUS USOS PER A SUBPRODUCTES DE SURO I PELAGRÍ

Una qüestió important que es planteja és l’aprofitament dels residus i del suro no tapable, tenint en compte que el granulat de suro és el destí d’almenys el 50% de la producció.

Normalitzar i tipificar correctament cada tipus de suro, fent que el suro de rebuig, malbaratament o no tapable tingui un ús i no suposi un cost afegit, és un altre dels nostres objectius.

FOTO 2

En el desenvolupament de nous usos per subproductes de suro i pelagrí, acció coordinada per la Fundació ICSuro, s’està duent a terme una “coberta verda pilot amb suro com a substrat i / o suport, aprofitant les seves característiques aïllants i bioabsorbents” per a revestiment enjardinat de façanes, on el suro s’aplica com a substrat que permet la germinació i creixement de plantes i també com biosorbent per a la descontaminació d’aigües residuals d’edificis, així com millorar la seva eficiència energètica a causa de les propietats aïllants del material.

En el projecte GO SUBER el prototip que es proposa se centra en els sistemes de vegetació vertical d’edifici, i es planteja com un estudi comparatiu entre un sistema de gabions amb substrat o medi filtrant comercial (torba, fibra de coco i perlita) i un sistema de gabions amb substrat de granulat de suro. Durant el projecte GO SUBER s’han monitoritzat i estudiat diferents aspectes de sistema vegetal construït: percentatge de suro com a substrat, diferents espècies vegetals i el seu creixement, paràmetres fisicoquímics i descontaminació (biosorció). Els assajos de descontaminació s’estan duent a terme estudiant la biosorció d’hidrocarburs aromàtics policíclics.

La utilització de subproducte de suro per al tractament de contaminants permet solucionar dos problemes: la gestió de la biomassa de suro no utilitzable per tap i el deteriorament de la qualitat de l’aigua.

La finalitat dels assajos és comprovar l’eficiència de la gestió de l’aigua i l’aportació a la millora del comportament energètic dels edificis i incentivar el rendiment econòmic i ambiental del sector forestal del suro mitjançant l’aprofitament del subproducte de la indústria.

Una coberta verda amb suro és un sistema innovador que representa una millora substancial de la competitivitat d’aquest material respecte altres sistemes que utilitzen materials no sostenibles. L’aplicació de suro implica millores a nivell tèrmic, acústic i de resistència, fet que suposa una innovació respecte als sistemes actuals.

Són socis del projecte: l’empresa Trevinca Inversions Mediambientals (coordinadors), l’empresa Coveless Enginyeria, la Confederació d’Organitzacions de Silvicultors d’Espanya (COSE), l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària (INIA), l’Agència de Medi Ambient i Aigua d’Andalusia (AMAYA), la Fundació Institut Català del Suro (ICSURO), l’empresa JOGOSA Obres i Serveis i CICYTEX, a través de l’Institut del Suro, la Fusta i el Carbó Vegetal.

Com a socis subcontractats: el Consorci Forestal de Catalunya, l’Associació de Deveses Ecològiques de la Província d’Huelva (ADEHECO), l’Associació de Propietaris de Muntanya Sureda d’Extremadura (APMAE), la Universitat de Còrdova (UCO) i la Fundació Comte la Vall de Salazar-ETSE Montes.

PROJECTE COFINANÇAT AL 80% PEL FONS FEADER AMB UN IMPORT TOTAL D’AJUDA DE 531.994,36 €

caCatalan