Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Més atents que mai a aquesta temporada de lleva

L’Eloi Madrià diu que la pela de suro és com una operació quirúrgica: calen mans expertes, coneixement i atenció per interpretar les senyals que dóna l’arbre. Enguany haurem d’estar més atents que mai a aquestes senyals. La lleva de suro comença habitualment a finals de maig, quan l’arbre ha acabat el procés de canvi de fulla i floració. Cal realitzar la pela en l’època en què el suro segueix amb facilitat, de manera que en les operacions de lleva no es malmeti la capa generatriu.
D’igual manera, dins aquesta època, cal suspendre les feines de lleva en moments en què la meteorologia no sigui adient: pluges, ponentades, etc.

Tampoc convé pelar en zones amb important afectació per danys biòtics o abiòtics, com per exemple les zones que han patit atacs de l’eruga peluda del suro. Per culpa de la sequera persistent i les altes temperatures d’enguany ens podem trobar amb una temporada de pela reduïda just en un moment històric on la rendibilitat econòmica de la gestió sostenible de la sureda és més alta que mai.

La demanda mundial creixent per aquest material natural tan particular fa que s’inverteixin molts recursos per cuidar les suredes, monitoritzar-les, fer-ne una gestió sostenible i obtenir el suro de forma conscient i renovable. És aconsellable posar-se en mans de persones expertes alhora de gestionar les suredes amb visió de futur, per això des del sector s’impulsen projectes per optimitzar el procés de pela, per conèixer millor l’estat del bosc, per lluitar contra plagues i per formar a peladors i peladores de suro per dur a terme l’operació de lleva de la millor manera possible. Mentrestant, el sector industrial surer català espera pacient una bona collita de suro per seguir potenciant el consum responsable de quilòmetre zero.

Davant el dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

caCatalan