Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Parlem de noves oportunitats de negoci del sector surer a les Jornades Silvícoles Emili Garolera

Quines noves oportunitats de negoci ofereix el sector surer? Aquesta és la qüestió que la tècnic d’R+D+i de la Fundació Institut Català del Suro Maria Verdum va desplegar a les XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que va tenir lloc de forma telemàtica el 14 de maig.

Durant la ponència es van presentar tres casos diferents: la capacitat biosorbent del suro per mitjà de la descontaminació i el tractament d’aigües, les possibilitats dels subproductes de suro en la indústria cosmètica i el reciclatge de taps de suro.

Coberta verda pilot amb suro

En el marc del Grup Operatiu GO SUBER es va desenvolupar una coberta verda pilot amb suro com a substrat i/o suport, aprofitant les seves característiques aïllants i bioabsorbents.

El projecte va permetre concloure que una façana verda amb suro és un sistema innovador que representa una millora  substancial de la competitivitat d’aquest material respecte a altres sistemes que utilitzen materials no sostenibles. L’aplicació de suro implica millores a nivell tèrmic, acústic i de resistència, el que suposa una innovació respecte als sistemes comercials actuals.

Capacitat biosorbent del suro

L’objectiu  d’aquest estudi va ser obtenir extractes del suro rics en polifenols, mitjançant metodologies sostenibles. Es va concloure que els extractes obtinguts dels subproductes escollits presenten més 500 grams de polifenols per gram d’extracte. Per tant s’obre la porta a una àmplia varietat de propietats rellevants mostrades per la família dels polifenols, com el seu poder antioxidant, antiinflamatori, depurador de radicals lliures i propietats antimicrobianes així com un nou nínxol de mercat.

Escocells amb suro

L’objectiu d’aquest projecte és el de poder reciclar els taps de suro i donar-los una segona vida mitjançant la seva recollida, trituració i mescla amb coles utilitzant-los en els escocells dels  arbres. Aquesta iniciativa obre les portes a convertir un residu en matèria primera per diferents solucions constructives.

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera són una iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya nascuda de la inquietud de propietaris i gestors forestals per conèixer noves experiències de gestió forestal, pensades per a esdevenir una finestra de coneixement aplicat i executades per facilitar l’intercanvi d’experiències de gestió. Amb el pas dels anys, s’ha apostat per la tecnificació de les jornades.

caCatalan