Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

PANELL SENSORIAL EN SURO, VI I CAVA

 1. INTRODUCCIÓ

Un panell sensorial és una activitat demostrativa sensorial que consisteix en detectar i identificar, seguint una fitxa de tast, la presència d’atributs positius i negatius indicant quins són i la seva intensitat.

2. OBJECTIUS

 • Millorar els controls de qualitat que es realitzen en cellers i elaboradors de taps a través de conèixer els diferents descriptors sensorials que es poden trobar en les mostres de suro i del la posada apunt de nou mètodes d’anàlisis sensorial

 • Millorar la competència sensorial dels tècnics/es, operaris/es, comercials o personal en general de les empreses de suro i vitivinícoles per oferir un producte exempt de defectes al consumidor.

3. SESSIONS DEMOSTRATIVES

L’activitat demostrativa del panell sensorial contempla 4 sessions:

 • Sessió demostrativa I: Mètodes d’anàlisis sensorials en taps de suro
  En aquesta sessió s’actualitzaran els mètodes d’anàlisis sensorial, i s’experimentarà en mostres reals els mètodes innovadors, més ràpids i no destructius.

 • Sessió demostrativa II: Descriptors definits en el perfil aromàtic del suro
  L’objectiu d’aquesta sessió és fer una demostració sensorial de les aromes que poden estar presents en suro, identificant descriptors, famílies i intensitats.

 • Sessió demostrativa III: Aromes emergents
  L’objectiu d’aquesta sessió serà determinar la sensibilitat a aromes emergents o no habituals en els panells de tast. A través de els resultats obtinguts en una sessió de tast, es confirmaran els límits de percepció sensorial dels nous aromes.

 • Sessió demostrativa IV: Interacció dels diferents aromes amb el vi o cava
  L’objectiu d’aquesta sessió serà demostrar l’existència de les aromes analitzats en les mostres de la sessió II i III en diferents matrius (vi negre, vi blanc i cava), i es veurà com s’expressen aquestes aromes i les diferents notes aromàtiques que es presenten en cada matriu.

 4. CALENDARI

17 juliol 2019 Sessió demostrativa I Mètodes d’anàlisis sensorials en taps de suro
20 novembre 2019 iSessió demostrativa II Descriptors definits en el perfil aromàtic del suro
12 febrer 2020 Sessió demostrativa III Aromes emergents
15 abril 2020 Sessió demostrativa IV Interacció dels diferents aromes amb el vi o cava

 

Les sessions s’iniciaran a les 9:00 i tindran una durada de 2 hores. Es treballarà en grups reduïts pel que és possible que, en funció del nombre d’assistents, es creïn diferents grups podent modificar l’horari.

Totes les sessions es duran a terme a la seu de l’ICSuro: c/ Miquel, Vincke i Meyer, 13 – Palafrugell (Girona)


Amb el finançament de:

 

035_ICSuro_INICIDEMOS_page-0001 035_ICSuro_INICIDEMOS_page-0002

 

caCatalan