Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Relació entre l’olor d’humitat del vi i la contaminació ambiental dels cellers

“Tradicionalment, de forma errònia, s’ha associat la contaminació per olor d’humitat del vi amb els taps de suro i, en conseqüència, s’ha utilitzat de forma inapropiada el terme gust de tap, que ha contribuït a escampar la idea que la contaminació pels cloroanisols sempre s’atribueix als taps”. Això és el que afirma l’article “Haloanisoles et halophénols dans le bois de chêne” publicat al número de gener de 2022 de la Revue des oenologues et des techniques vitivinicoles et oenologiques.

Aquest és el darrer article que s’afegeix a la llista d’evidències i dades científiques que han demostrat que el veritable origen de la contaminació del vi pels halofenols i els haloanisols és un problema de contaminació ambiental a la cadena de producció del vi. La majoria dels autors acorden que els haloanisols, i en particular els cloroanisols, són els principals compostos als quals atribuïm l’olor d’humitat i que cadascun d’ells posseeix una aroma similar amb un llindar de percepció molt baix.

Aquests molècules, diuen, sorgeixen de la transformació dels halofenols no olorants en haloanisols olorants pel procés químic de la metilació en una atmosfera humida i en un ambient carregat de microorganismes.

Conclouen que aquesta contaminació ambiental del celler pot afectar tota la cadena de producció del vi, motiu pel qual des del Cork Center Laboratory de la Fundació Institut Català del Suro recomanem fer controls preventius d’halofenols i haloanisols a les barriques i altres matèries seques al celler, com els palets o les caixes de cartró, perquè aquests no es transmetin al vi. Així mateix, les contaminacions microbiològiques del celler també poden generar aromes que s’adsorbeixen a la barrica a llarg de la seva vida útil. Per aquest motiu, també és important fer un seguiment  de les aromes del vi resultants del procés d’envelliment. El Cork Center Laboratory compta amb l’equipament i l’experiència per oferir aquestes analítiques d’una forma ràpida i eficient, amb uns llindars de percepció molt reduïts tot assessorant en la resolució de possibles incidències que puguin sorgir.

Així mateix s’ofereix un servei especial per l’anàlisi de la contaminació ambiental en ambients que permet determinar de manera precisa els haloanisols i halofenols que hi poden estar presents.

caCatalan