Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Acord per reduir els gasos d’efecte hivernacle un 55% l’any 2030

La Comissió Europea ha aprovat un paquet de propostes perquè les polítiques de clima, energia, ús de terra, transport i fiscalitat de la UE siguin aptes per reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle en almenys un 55% l’any 2030, en comparació amb els nivells de 1990.

L’objectiu d’aconseguir aquestes reduccions d’emissions en la propera dècada és crucial perquè Europa es converteixi en el primer continent neutre des del punt de vista climàtic pel 2050 i per fer realitat el Pacte Verd Europeu i transformar fonamentalment la nostra economia i societat per a un futur just, verd i pròsper.

Els Estats membres també comparteixen la responsabilitat d’eliminar el carboni de l’atmosfera, de manera que el Reglament sobre l’ús de terra, la silvicultura i l’agricultura estableix un objectiu global de la UE per a l’eliminació de carboni mitjançant embornals naturals, equivalent a 310 milions de tones d’emissions de CO2 de cara al 2030. Els objectius nacionals exigiran als Estats membres que tinguin cura i ampliïn els seus embornals de carboni per complir aquest objectiu.

L’Estratègia Forestal de la UE pretén millorar la qualitat, la quantitat i la resistència dels boscos de la UE. Pel 2035, la UE ha d’aspirar a assolir la neutralitat climàtica en els sectors de l’ús de la terra, la silvicultura i l’agricultura, incloent també les emissions agrícoles no relacionades amb el CO2, com les derivades de l’ús de fertilitzants i la ramaderia. L’Estratègia Forestal de la UE pretén millorar la qualitat, la quantitat i la resistència dels boscos de la UE. Dóna suport als silvicultors i a la bioeconomia basada en els boscos, alhora que manté l’explotació i l’ús de la biomassa de manera sostenible, preserva la biodiversitat i estableix un pla per plantar a tres mil milions d’arbres a tota Europa de cara al 2030.

La producció i l’ús de l’energia representen el 75% de les emissions de la UE, de manera que és crucial accelerar la transició cap a un sistema energètic més ecològic. La Directiva d’Energies Renovables fixarà l’objectiu de produir el 40% de la nostra energia a partir de fonts renovables pel 2030. Tots els Estats membres contribuiran a aquest objectiu, i es proposen objectius específics per a l’ús d’energies renovables en el transport, la calefacció i la refrigeració, els edificis i la indústria. Per complir els objectius climàtics i mediambientals, es reforcen els criteris de sostenibilitat per a l’ús de la bioenergia i els Estats membres han de dissenyar qualsevol sistema de suport a la bioenergia de manera que es respecti el principi de cascada d’usos de la biomassa llenyosa.

 

La contribució de el sector surer

Les noves mesures aprovades per reduir les emissions netes de CO2 són una bona notícia per al sector surer, que basa la seva economia en un producte natural, reciclable i renovable com el suro, que és un exemple en la lluita contra el canvi climàtic i que esdevé una aposta ferma per una economia verda, sostenible i competitiva. I és que les suredes fixen més diòxid de carboni a l’atmosfera del que emeten i amb aquesta petjada de carboni negativa contribueixen a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Es calcula que les suredes retenen fins 14’7 milions de tones de CO2 anuals (Cork Information Bureau | 2019).
A més, la pols de suro pot usar-se com a biomassa i contribuir d’aquesta manera a generar una energia que redueixi les emissions de diòxid de carboni. De fet, aquesta és una pràctica habitual entre les empreses elaboradores de taps de suro, que fan servir aquest pols generada durant el procés de fabricació.

caCatalan