Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ACCIÓ: INNOTEC

Durant el mes de maig de 2018 es preveu la convocatòria dels ajuts INNOTEC que pretenen finançar projectes d’R+D entre PIME catalana i agents TECNIO, com l’ICSuro, d’un valor de 25.000€ a 150.000€ de cost subvencionable acceptat. La durada dels projectes haurà de ser d’entre un a dos anys, a iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Hi haurà dues tipologies de projectes:
  • Projectes d’R+D a desenvolupar per una PIME, que inclogui la contractació o subcontractació de desenvolupadors de tecnologia TECNIO. La contractació o subcontractació al desenvolupador TECNIO haurà de ser de com a mínim del 25% del pressupost del projecte.
  • Projectes d’R+D de col·laboratius entre al menys una empresa PIME i almenys un desenvolupador TECNIO. En aquests casos ICSuro serà un soci més.

La intensitat de la subvenció ve determinada per la mida de l’empresa i el tipus de projecte:

Petita empresa     Mitjana empresa
RECERCA 70% 60%
DESENVOLUPAMENT    45% 35%
INNOVACIÓ 50% 50%

 

DESPESES SUBVENCIONABLES: 

Despeses de personal, despeses de col•laboracions externes, despeses d’amortització d’equipament i instrumental pel projecte, despeses d’adquisició de patents o llicències.

  • Data estimada de la convocatòria: maig 2018

 

Si preveieu realitzar una inversió en investigació o recerca no dubteu en contactar-nos per sol·licitar informació, trucant-nos al 972 305 661 o escrivint-nos a icsuro@icsuro.com

ICSuro és agent TECNIO acreditat per ACCIÓ

caCatalan