Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Actualització de la Norma UNE-ISO 10106 sobre Migració Global per a Taps de Suro

Aquest article aborda l’actualització de la norma UNE-ISO 10106, específicament en relació amb els assaigs de migració global aplicats als taps de suro. A més, es destaca la rellevància de l’acreditació del Laboratori Cork Center, pertanyent a la Fundació Institut Català del Suro, per dur a terme aquestes anàlisis.

La norma UNE-ISO 10106 és un referent crucial en l’avaluació de taps de suro, centrant-se en la migració global dels seus components en contacte amb aliments. Atès que és important mantenir estàndards actualitzats, s’ha dut a terme una revisió de la normativa per reflectir les últimes pràctiques i necessitats de la indústria del suro.
La revisió de la norma UNE-ISO 10106 s’ha realitzat considerant les últimes directrius europees, incloent-hi el Reglament (UE) n.º 10/2011 sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments. Tot i que originalment dissenyada per a materials plàstics, aquesta norma s’ha convertit en un marc de referència tot i que no és aplicable als taps de suro. En el cas dels taps convé tenir en compte la resolució del Consell d’Europa sobre taps de suro i altres materials i articles de suro destinats a entrar en contacte amb productes alimentaris (versió 2 del 05.09.2007).

L’expressió de resultats de la migració global per taps de suro és en mg/dm² (superfície total de contacte entre tap i líquid en ampolla). Es destaca que el Laboratori Cork Center, part integral de la Fundació Institut Català del Suro, està acreditat per dur a terme assaigs segons la norma UNE-ISO 10106. L’acreditació avala la qualitat i la fiabilitat dels anàlisis realitzats pel laboratori.
L’acreditació del Laboratori Cork Center garanteix que els assaigs de migració global compleixen amb estàndards internacionals de qualitat. L’acreditació avala la competència tècnica del laboratori, la validesa dels resultats obtinguts i la traçabilitat dels procediments.

L’actualització de la norma UNE-ISO 10106, pendent de publicació, reflecteix el compromís continu amb la qualitat i seguretat dels taps de suro en contacte amb aliments. L’acreditació del Laboratori Cork Center subratlla la capacitat del laboratori per realitzar assaigs fiables i precisos, contribuint així a l’excel·lència en la indústria del suro i a la protecció de la salut del consumidor.

 

caCatalan