Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

[ACORDS VOLUNTARIS] L’ICSuro explica les solucions constructives amb suro

El passat 6 de febrer vam participar a la Jornada pràctica sobre actuacions de reducció d’emissions de GEH, organitzada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Lavola.

Aquesta jornada se centra en explicar algunes mesures  adreçades a disminuir les emissions de GEH del consum elèctric, atès que aquestes emissions segons les dades dels inventaris 2018, van suposar un 53% del total d’emissions reportades pels adherits a aquest Programa. Aquestes emissions es veuen molt influenciades pel consum elèctric de l’organització però també per com es genera l’electricitat que es consumeix. En properes jornades es tractaran altres tipologies de mesures.

Des de l’ICSuro hi vam participar explicant l’experiència en solucions constructives amb suro que ajuden a reduir les emissions de CO2 i que hem dut a terme a les nostres instal·lacions des de la nostre adhesió als Acords Voluntaris al 2015:

1. Recobriment amb suro projectat a una part de la façana. El suro projectat és una tècnica per aillament d’edificis que consisteix en aplicar granulat de suro amb una pistola juntament amb resines i pigment.

– Reducció de consums energètics per m2 : 5-20%*

– Rang de cost per m2 (material + instal·lació): 14€/m2 + 10-15€/m2

– Tipologia d’obres (majors o menors): menor

– Disponibilitat del material a Catalunya: el suro és un material km0 (hi ha mínim dues empreses que ho ofereixen)

2. Prototip façana autoportant. (Aquesta iniciativa forma part del projecte GO Suber*) Desenvolupament d’una coberta verda amb suport suro, aprofitant les seves característiques aïllants i bioabsorbents.
S’ha dissenyat i construït una coberta verda pilot amb suro com a substrat i/o suport amb la finalitat de comprovar l’eficiència de la gestió de l’aigua, l’eficiència energètica i incentivar el rendiment econòmic i ambiental del sector forestal surer mitjançant l’aprofitament del subproducte de la mateixa indústria agroalimentària (principalment cellers).

(*)”PROJECTE CO-FINANÇAT AL 80% PEL FONS FEADER AMB UN TOTAL D’AJUDA DE 532.954,36 €. Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), en el marc de el Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014- 2020, per a l’any 2018. ”

Programa_jornada_acords_6-de-febrer-2020

 

CARTELL DINA A3 PLASTIFICAT

caCatalan