Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

LIMS: EL NOU SISTEMA DE GESTIÓ DEL CORK CENTER LABORATORY

Què són els sistemes LIMS? Són sistemes de gestió de la informació de laboratori àmpliament utilitzats en la indústria (serveixen per a qualsevol tipus d’indústria on es realitzin anàlisis de laboratori), que permeten gestionar les dades del control de qualitat en procés.

Un Sistema de Gestió d’Informació de Laboratori (Laboratory Information Management System – LIMS) és un sistema basat en programari que permet que s’administrin dades de laboratori i associats efectivament per millorar l’eficiència de laboratori. Un LIMS efectiu suporta les operacions d’un laboratori modern i permet automatitzar fluxos de treball, integrar instruments, i gestionar dades de laboratori i informació relacionada fàcil, senzillament, i de forma fiable. LIMS també aconsegueix que les dades siguin més fàcils d’emmagatzemar, rastrejar, i verificar al llarg del temps i mitjançant experiments de manera que els laboratoris puguin avaluar i millorar l’eficiència operativa.

A partir d’ara, tots els clients del Cork Center Laboratory tindran accès a temps real a totes les seves dades i als seus histórics a través d’un portal web.

Característiques Principals de la Gestió d’Informació de Laboratori

A més de les funcions claus de gestió de mostres, integració d’instruments i aplicacions, així com d’intercanvi de dades, hi ha nombroses operacions addicionals que es poden gestionar en un LIMS. Això inclou però no es limita a:

 • Gestió d’auditoria: Rastrejar i mantenir completament un rastre d’auditoria
 • Maneig de codi de barres: Assignar un o més punts de dades a un format de codi de barres; llegir i extreure informació d’un codi de barres
 • Cadena de custòdia: Assignar rols i grups que dicten accés a registres de dades específiques i respecte a qui els administra
 • Compliment: Seguir estàndards regulatoris que concerneixen al laboratori
 • Gestió de documents: Processar i convertir dades a determinats formats; gestionar la forma en què els documents són distribuïts i com s’accedeix a aquests
 • Calibratge i manteniment d’instruments: Programar interfícies ràpides i fiables perquè les dades siguin ingressats per part d’un humà o component electrònic
 • Assegurament i control de qualitat: Mesurar i controlar qualitat de mostres, estàndards d’ingrés de dades, i flux de treball
 • Reports: Crear i programar informes en un format específic; programar i distribuir informes a parts designades
 • Seguiment temporal: Calcular i mantenir temps de processament i maneig en reaccions químiques, fluxos de treball, i més
 • Traçabilitat: Mostrar rastre d’auditoria i / o cadena de custòdia d’una mostra
 • Fluxos de treball: Rastrejar una mostra, un lot (batch) de mostres, o un “lot” de lots a a través del seu cicle de vida

 

 

caCatalan