Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

La qualitat als laboratoris: ISO 17025

El concepte de qualitat és molt ampli i s’ha anat sofisticant al llarg dels anys fins a arribar al punt de ser un imprescindible en qualsevol activitat. En funció del tipus d’activitat, tenim un ventall de normes molt complet, des de la qualitat documental, regulada per la ISO 9001, passant per la seguretat alimentària, regulada per la norma ISO 22000, fins a la qualitat mediambiental, regulada per la norma ISO 14001.

En el cas dels laboratoris, la norma que garanteix la qualitat d’aquest servei és la norma ISO 17025. En aquesta ocasió, no parlem de certificacions sinó de laboratoris acreditats. Això es deu a que l’organisme que verifica el compliment d’aquesta norma és ENAC (l’Entitat Nacional d’Acreditació i Certificació), únic organisme competent a nivell estatal.

Quins avantatges té treballar amb laboratoris acreditats ISO 17025?

  1. Assegura la fiabilitat dels resultats de les anàlisis i la validació dels mètodes analítics.
  2. Confirma la competència tècnica del personal de laboratori i dels equips de mesura.
  3. Afegeix valor als resultats davant la reglamentació legal internacional i davant de les administracions públiques.
  4. Reafirma la imparcialitat i confidencialitat dels laboratoris.

Al laboratori Cork Center Laboratory es va apostar des del 2017 per la norma ISO 17025 per tal de consolidar la confiança dels clients i augmentar la competitivitat respecte altres laboratoris. Recentment, hem obtingut la renovació de l’acreditació, després dels 3 anys inicials,  i d’aquesta manera podem seguir oferint el millor servei pels nostres clients.

El Cork Center Laboratory compta a més amb l’acreditació amb el número 675 i el reconeixement amb el número 676 en el Registre de laboratoris agroalimentaris de Catalunya (DOGC núm. 5433 -31/07/2009).

caCatalan