Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

La Fundació ICSuro coordina l’edició de la Miniguia de Noves Aplicacions del Suro

El suro és l’escorça externa de l’alzina surera, Quercus suber L. És un dels materials naturals més versàtils que es coneixen degut a que reuneix un conjunt de propietats poc freqüents com la capacitat de regenerar el suro any rere any. Els boscos d’alzina surera ocupen 2,2 milions d’hectàrees a tot el món i són pràcticament endèmics del Mediterrani. El suro del voltant del 90% d’aquestes hectàrees es distribueix a Portugal, Espanya, Marroc i Algèria. Pot ser extret cada 9-14 anys depenent de la regió. La producció anual de suro es d’aproximadament 201 mil tones. Les seves propietats físiques i mecàniques són principalment degudes a les seves característiques estructurals a nivell cel·lular i a la composició de la seva paret cel·lular (suberina 40-50%, lignina, polisacarids).

La gestió forestal sostenible  dels boscos d’alzina surera ajuda a combatre l’emergència climàtica degut a la seva capacitat d’embornal de CO2 i, alhora, contribueix a la fixació de població en zones rurals, a la reducció del risc d’incendi en els boscos de suro i la creació de llocs de treball en zones econòmicament deprimides.

El Grup Operatiu GO Suber (Modernització de la pela per la millora de la productivitat) reuneix diferents agents relacionats amb el sector de l’extracció del suro, propietaris forestals i centres d’investigació amb l’objectiu de realitzar un Projecte d’Innovació. El principal objectiu del projecte és modernitzar la tasca d’extracció de suro (tradicionalment realitzada amb destral) mitjançant la mecanització de la lleva, l’optimització dels procediments de pela i la millora de les condicions de seguretat i salut a través de diverses iniciatives com noves mesures adaptades a les tasques de pela i el prototip d’una escala surera. A més, busca valoritzar el suro i els seus derivats per millorar la seva comercialització, a través de noves aplicacions tecnològiques i nous usos (“façanes verdes“). Per a l’increment de la productivitat en el sector surer és fonamental incrementar el rendiment econòmic de la totalitat del suro extreta del bosc de forma sostenible.

En el marc d’aquest projecte la Fundació Institut Català del Suro ha coordinat l’elaboració de la Miniguia de Noves Aplicacions de Suro. La guia conté una breu prospectiva del material, el sector i la producció, però es centra en les seves aplicacions. S’hi presenten exemples d’aplicacions del material suro en les seves múltiples formes i pretén ser una referència per diversificar la seva activitat. Vol ser una guia per totes aquelles persones o organitzacions innovadores i emprenedores que volen aprofundir en la bioeconomia a través del sector surer. Podeu consultar la guia aquí.

caCatalan