Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

La bioabsorció d’aromes en suro, una oportunitat pel sector

El tap de suro és un producte d’elevada qualitat i unes 7 ampolles de cada 10 que es tapen al món ho fan amb tap de suro. L’acceptació i el reconeixement de la seva qualitat per part dels consumidors és generalitzada als principals països; tot i així el sector surer continua treballant per pal·liar un dels punts febles dels taps de suro que és inherent al seu origen natural i a la seva estructura interna particular. Els taps alternatius o taps sense suro (tant sintètics com de rosca) històricament han reforçat el seu posicionament al mercat del tapament apel·lant a la seva  l’absència de TCA.

El tricloroanisol (TCA) és una molècula innòcua pel que fa a la salut però té l’inconvenient que és detectable pel nas humà a baixíssima concentració (de l’ordre de 3 parts per trilió en vi blanc i 8 parts per trilió en vi negre o, el que vindria a ser el mateix, el volum de TCA d’una cullerada de cafè en una piscina olímpica) i que afecten el bouquet final del vi. Aquest fet ha abocat el sector surer a impulsar la recerca i innovació pel desenvolupament de noves tecnologies per a la detecció i/o eliminació d’aquests compostos aromàtics.

La majoria de les empreses del sector surer disposen de sistemes d’extracció i reducció/eliminació d’aromes presents en els productes que s’obtenen de les diferents etapes de producció dels taps de suro. Tot i que l’aplicació d’aquestes noves tecnologies ha aconseguit reduir considerablement la presència de desviacions sensorials associades amb els taps de suro, la indústria del suro continua apostant per a la millora continua de les seves tecnologies, en especial, degut a la persistència d’alguns d’aquests compostos, com seria el cas del TCA. A més a més, cal tenir en compte que no és possible aplicar tractaments intensos donat que les propietats del suro depenen en gran part de la seva estructura cel·lular, que al mateix temps pot veure’s afectada en funció de les condicions a les quals es sotmet aquest material.

És per aquest motiu que es constitueix un grup operatiu format per cinc empreses elaboradores de taps de suro del sector surer català, -Costa Quer S.A., DE MARIA TAPS SL,  J. VIGAS S.A., TESA S.A. i FRANCISCO OLLER S.A.- que impulsen el projecte “Desenvolupament d’un sistema d’eliminació de TCA en els taps de suro a partir de l’ús d’adsorbents i biosorbents” amb l’objectiu de desenvolupar un sistema innovador d’eliminació d’aromes en taps de suro que es basa en la combinació de diferents materials adsorbents i biosorbents. Aquests materials s’aplicaran en els sistemes de reducció que les empreses ja disposen amb l’objectiu d’incrementar la seva eficiència sense haver d’augmentar els valors dels factors responsables de la reducció (temperatura, pressió …).

Al llarg del projecte, s’han avaluat vuit adsorbents/biosorbents per tal de determinar el seu potencial de reducció pels haloanisols (TCA, TeCA, TBA,PCA) i se n’han seleccionat quatre, dos aptes per a la seva aplicació en sistemes de neteja i extracció d’aromes que utilitzen aigua i, dos aptes per a la seva aplicació en l’ambient. Els materials seleccionats son carbons actius obtinguts a partir de subproductes vegetals com la clova de coco. A escala laboratori, els materials seleccionats han presentat un percentatge de reducció d’haloanisols del 69.5% a 88.4% en el cas dels adsorbents aplicats en medi líquid i, del 40 al 96% en el cas dels adsorbents aplicats en medi gasós.

El proper pas, ha estat el disseny de dos prototips versàtils que contenen els materials i es poden instal·lar en els diferents sistemes de reducció presents a les empreses. Actualment, s’està validant la seva eficiència respecte a la reducció d’aquests aromes a partir de l’anàlisi de les mostres de suro abans i després de passar pel sistema i de l’ambient on s’apliquen.  Finalment, s’hauran d’analitzar els adsorbents/biosorbents utilitzats per tal de determinar la vida útil d’aquest material.

Amb el present projecte es pretén disposar de dos prototips destinats a incrementar l’eficiència dels sistemes de reducció de desviacions organolèptiques que ja disposen les empreses per tal de donar un impuls i incrementar la competitivitat dels seus productes respecte els taps alternatius, donat que són aquests els que defensen la seva utilització front el tap natural assegurant l’absència de desviacions. La indústria surera però és on més recursos està destinant, sobretot en innovació, i està arribant a una realitat molt diferent.

És un projecte cofinançat pel fons europeu FEDER i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

OLLERCOSTA_QUERDE_MARIATESAVIGASDARP

 

 

 

caCatalan