Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

La normalització ISO, un compromís amb els ODS

El sectors surer i vitivinícola treballen conjuntament des de fa dècades amb el compromís d’oferir les màximes garanties al consumidor final, la qual cosa passa per l’estandardització tant a nivell nacional com internacional amb l’aliança amb organitzacions com l’ISO (International Organization for Standarization) que s’ocupa d’assegurar la qualitat, la seguretat i l’eficiència dels productes que regula.

La Fundació Institut Català del Suro forma part del Comitè Tècnic Internacional ISO/TC 87 Cork que vetlla la normalització en l’àmbit del suro, tant de la matèria primera com dels productes fabricats i elaborats a partir de suro. En aquest grup de treball hi participen activament 6 països (Argentina, França, Portugal, Rússia, Turquia i Espanya) i 15 països hi són presents en qualitat d’observadors. La Fundació ICSuro lidera la delegació espanyola.

Aquest comitè tècnic contribueix amb 48 estàndards al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible d’acord amb el compromís de construir infraestructures resilients, fomentar la industrialització inclusiva i sostenible i potenciar la innovació. A les seves reunions bianuals, s’hi treballen noves normes, tal i com s’està fent actualment amb la norma-guia sobrela gestió sostenible de les suredes. També se’n revisen i actualitzen d’altres existents referents a les anàlisis químiques, físiques o sensorials i al mostreig. D’aquest darrer apartat, l’ICSuro n’exerceix el secretariat almenys fins el 2024.

Els taps de suro són els únics tapaments que compten amb unes normes pròpies amb mètodes d’assaig i especificacions relacionats amb aspectes sensorials, físics, químics o microbiològics.

caCatalan