Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

ICSuro, als dos Grups Operatius Innovadors espanyols del sector surer

L’Institut Català del Suro forma part dels dos Grups Operatius Innovadors espanyols del sector surer: GO SUBER i GO BIOCORK. GO SUBER se centra el la modernització de l’extracció del suro i BIOCORK, en la resolució del problema del corc.

GO SUBER presenta un innovador projecte per modernitzar l’extracció del suro

L’extracció del suro és un treball que segueix realitzant-se com fa més de dos-cents anys, amb la gairebé exclusiva ajuda del destral i la palanca. L’absència de mecanització i de mà d’obra especialitzada impedeixen un desenvolupament eficaç i segur de les labors, juntament amb una necessitat intrínseca de rejovenir del sector.

Aquests són els pilars fonamentals de la proposta de GO SUBER, un grup operatiu nacional que acaba de ser seleccionat pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) per dur a terme la modernització global del sector de l’extracció del suro, incloent la seva mecanització, millora de les condicions de seguretat en el treball, optimització de l’organització i logística i comercialització.

El MAPAMA va fer pública a principis d’agost la resolució de la convocatòria d’ajudes a Grups Operatius Nacionals; de les 311 sol·licituds presentades han estat aprovades 45, entre les quals es troba GO SUBER.
GO SUBER agrupa a sis entitats representatives del sector a diverses zones espanyoles amb presència de masses de suredes i forta tradició surera: l’Associació de Propietaris de Monts Surers d’Extremadura (APMAE), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Confederació d’Organitzacions de Selvicultors d’Espanya (CUS), l’enginyeria TREVINCA, l’empresa COVELESS i l’Associació de Deveses Ecològiques (ADEHECO).

Com a subcontractats donant suport acadèmic, tècnic, tecnològic i científic estan l’Institut Català del Suro (ICSURO), el CENTRE DE RECERCA FORESTAL (CIFOR – INIA), l’Agència de Medi ambient i Aigua d’Andalusia (AMAYA), el Centre de Recerques Científiques i Tecnològiques d’Extremadura (CICYTEX), la Universitat de Còrdova (UCO), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Montes, Forestals i del Mitjà Natural, i l’empresa JOGOSA Obres i Serveis S.L.O.

Les necessitats del sector

La pela és una de les operacions fonamentals de la subericultura i es troba avui amb diversos problemes seriosos: cada vegada escasseja més la mà d’obra especialitzada que a més, no compta amb una formació reglada, ni amb els incentius econòmics necessaris per evitar la seva disminució i eventual desaparició. Més, tenint en compte que es tracta d’una tasca dura i perillosa (cal pujar a l’arbre armat amb un destral molt tallant i es realitza en ple estiu, en zones molt caloroses).
No obstant això, en els últims anys, l’aprofitament surer ha experimentat una revolució en les tècniques i mètodes d’explotació que, encara que no s’han traslladat de manera definitiva als propietaris, gestors i/o empreses del sector, sí han incorporat noves solucions que, en un futur no gaire llunyà, seran eines claus de l’aprofitament. Sobretot donada la situació estructural del sector: una mà d’obra envellida, greus manques en la seguretat i salut dels treballadors i el mal estat sanitari de les nostres alzines.

Els objectius del Grup Operatiu

Per tractar de solucionar aquestes necessitats i manques, el Grup s’ha proposat els següents objectius:
• Modernització dels treballs d’extracció del suro mitjançant la seva mecanització
• Millora de les condicions de treball
• Adaptació i optimització dels sistemes i procediments d’organització de l’extracció
• Impuls de la comercialització i valoració del suro (normalització de les planxes i subproductes)

Intensa activitat

El grup s’ha reunit en tres ocasions a data d’avui i està en ple desenvolupament del futur projecte innovador, amb la intenció de tenir-ho disponible a la fi d’aquest any 2017. Per a això compta amb un pressupost de 44.453,63€, finançat pel FEADER (53%) i el MAPAMA (47%).Amb la intenció de buscar possibles sinergies, ha participat en reunions amb l’altre Grup Operatiu del sector del suro, BIOCORK, orientat a la resolució del problema del corc.
També va estar present en les Jornades que es van dur a terme en l’Almoraima els dies 9 i 10 d’octubre, amb l’objecte d’impulsar una taula del sector surer, o una organització interprofessional.
Amb el Projecte Innovador redactat, es passarà a la fase d’implantació del mateix, per la qual es barreja un pressupost d’aproximadament 800.000€.

go

* Els Grups Operatius són elements clau en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria d’agricultura productiva i sostenible. Són agrupacions d’actors tals com a tals com a agricultors, ramaders, selvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats de R+D+i o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense finalitats de lucre, entre uns altres, que s’associen per aconseguir una innovació a fi de resoldre un problema o aprofitar una oportunitat, amb un enfocament d’acció conjunta i multisectorial.

caCatalan