Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

[GO SUBER] PROJECTE DE COBERTA VERDA

El grup operatiu GO Suber, de modernització de l’extracció de suro d’alzines sureres per a la millora de la productivitat, té un subprojecte titulat: “Desenvolupament d’una coberta verda amb suport de suro”, aprofitant les característiques aïllants i bioabsorbents d’aquest material natural.
L’objectiu específic és dissenyar i construir una coberta verda pilot amb suro com a substrat i/o suport amb la finalitat de: 

– Comprovar l’eficiència de la gestió de l’aigua
– Avaluar la seva aportació a la millora del comportament energètic dels edificis
– Incentivar el rendiment econòmic i ambiental del sector forestal surer mitjançant l’aprofitament del subproducte de la mateixa indústria agroalimentària.

Per tal de comprovar la viabilitat i eficiència del suro en la seva aplicació en cobertes verdes, des de l’ICSuro estem duent a terme un estudi comparatiu amb una façana autoportant ancorada a terra amb gabions, la qual està formada per dues columnes de quatre files de gabions.

La columna esquerra està feta amb gabions Babylon®. Aquest es considera el sistema estàndard, ja que aquests gabions s’han utilitzat en sistemes verticals i a més hi ha experiència prèvia en el seu ús per a la depuració d’aigües grises. El sistema de la dreta és el mateix gabió però el substrat està reemplaçat per un 50% d’una barreja de diferents granulats de suro considerats subproducte.

IMG_1750-1

La façana té un sistema de rec i recollida d’aigua independent per columna de gabions, fet que permetrà comprovar la capacitat descontaminant dels dos sistemes: estàndard i amb un 50% de substrat de suro. Les capacitats tèrmiques i acústiques aïllants del suro s’estudiaran a temps real amb la col·locació de diferents sensors.

Inicialment les plantes que es van plantar van ser sàlvia i lavanda. Després d’unes setmanes d’observació i juntament amb els resultats de germinació del departament de  Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba (UCO) es va decidir introduir una nova espècie i substituir parcialment les lavandes. Actualment s’està estudiant el comportament d’aquestes tres especies així com la seva supervivència.

Durant l’hivern les plantes estan compromeses per l’estrés climàtic, per això els estudis de descontaminació s’iniciaran a la primavera de 2020 i s’espera tenir resultats al juny.

No obstant això, properament col·locarem els sensors que monitoritzaran in-situ i a temps real les condicions de la façana per poder obtenir els primers resultats de paràmetres físics pel primer trimestre del 2020.

CARTELL DINA A3 PLASTIFICAT

caCatalan