Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

GO SUBER presenta una Guia de Qualitat del Suro

Una de les publicacions sorgides en el marc de el Grup Operatiu GO Suber (Modernització de la pela per a la millora de la productivitat) és la nova Guía de Calidad del Corcho, mitjançant la qual es pretén donar a conèixer alguns dels avenços assolits en matèria de millora de comercialització i valoració del suro i els seus subproductes. Un altre dels objectius de la guia és explicar conceptes tècnics bàsics perquè qualsevol persona sense formació específica prèvia pugui entendre un dels aspectes més fonamentals de la cadena de valor sector surer: la qualitat del suro, ja sigui d’una partida, planxa o tap .

La guia conté informació sobre la classificació del suro en camp, les anomalies del suro o la nova aplicació Corkclass 4.1 desenvolupada en el marc de el projecte per millorar els processos de qualificació de lots de suro en camp sobre la base de criteris objectius.

El Grup Operatiu GO SUBER

GO SUBER és un projecte que ha reunit diferents agents relacionats amb el sector de l’extracció del suro, propietaris forestals i centres de recerca amb l’objectiu de realitzar un Projecte d’Innovació. La principal fita del projecte ha estat modernitzar la tasca d’extracció de suro mitjançant la mecanització de la pela, l’optimització dels procediments de lleva i la millora de les condicions de seguretat i salut. Una altra línia de treball ha estat la valorització del suro i els seus derivats per a la seva millor comercialització, a través, per exemple, de nous usos com les façanes verdes.

En el marc d’aquest projecte la Fundació Institut Català del Suro ha coordinat l’elaboració de la Miniguia de Noves Aplicacions del Suro. La publicació recull exemples d’aplicacions del material del suro en les seves múltiples formes i pretén ser una referència per a diversificar la seva activitat.

caCatalan