Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Per què apareixen fuites en algunes ampolles de vi?

Una de les incidències més habituals que investiguem al Cork Center Laboratory són les ampolles amb fuites. És una problemàtica amb la qual ens hem anat trobant al llarg de la nostra experiència i que, fins i tot, veiem que ha augmentat en incidència en els últims anys, segurament vinculada a l’increment de les exportacions.

Els factors que produeixen aquestes fugues són múltiples i en alguns casos podem descobrir quina ha estat la causa d’aquesta fuga i prevenir la seva repetició. La prevenció dels defectes d’hermeticitat és fonamental per evitar pèrdues econòmiques i comercials del celler, a part de mitigar la mala imatge que produeixen en el consumidor.

Quan ens arriba una mostra d’ampolles amb defectes d’hermeticitat investiguem les evidències que observem a la mostra seguint els passos del protocol que hem desenvolupat amb la nostra experiència de vint anys. En moltes ocasions, veiem que el problema es podria haver evitat amb una bona prevenció, sobretot en els següents punts crítics:

– Manteniment del procés d’embotellat: el manteniment de l’embotelladora és fonamental per obtenir un bon rendiment dels taps i assegurar la qualitat del vi a l’ampolla. Un mal manteniment de les mordasses de l’embotelladora, pressió interna excessiva o massa compressió del tap poden causar problemes en l’estanquitat de tancament.

– Control de les condicions d’embotellat: Controlar la velocitat i les condicions ambientals en el moment just de l’embotellat serà clau per evitar posteriors dilatacions del vi i fenòmens de sobrepressió.

Condicions d’emmagatzematge: en aquesta etapa és molt important evitar variacions en les condicions de temperatura i humitat del local d’emmagatzematge durant la maduració del vi.

– Transport de les ampolles: especialment en el cas dels vins sotmesos a llargs viatges s’han de prioritzar el transport en les èpoques de fred i els contenidors aïllats tèrmicament per evitar les esmentades dilatacions del líquid.

– Control de qualitat de taps i ampolles: cal fer una bona elecció del tipus de tap i en alguns casos convé fer un control del seu comportament abans de l’embotellat segons normes UNE.  A més, l’assegurament dels diàmetres nominals del coll d’ampolla, sobretot en ampolles especials, és fonamental pel fet que el vidre no està exempt de les variacions de la temperatura ambient i de defectes propis de fabricació.

En l’actualitat, la rapidesa i immediatesa en molts d’aquests processos fa que es descuidin aspectes vitals per a la prevenció de les fuites. Si alguna vegada t’has trobat amb un problema de fuites, et podem ajudar a determinar la causa perquè no torni a succeir i establir en conseqüència un protocol de prevenció per a problemes d’hermeticitat.

caCatalan