Etude du potentiel de l'économie circulaire de la filière liège

Fondé par:
Agència de Residus de Catalunya “Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular 2020”

le projet "Etude du potentiel de l'économie circulaire de la filière liège" té per objectiu incrementar la competitivitat del sector del suro per mitjà de l’aplicació de l’économie circulaire dans son processus de production.

Le liège est un matériau doté d'une combinaison de propriétés qui le rendent unique, polyvalent et adapté à une multitude d’applications pour de nombreux secteurs; ces nouvelles niches d'affaires favoriseront diversification du secteur catalan du caoutchouc, exclusivement axé sur le bouchon de vin.

En même temps, l'étude cherche à renforcer l'exemple de circularité du secteur du liège par d'autres secteurs catalans à travers des actions de communication en dehors du secteur du liège lui-même.

Aquest projecte busca posicionar la indústria surera com a paradigma de la sostenibilitat, no només per la seva petjada de carboni negativa, sinó perquè l’increment del valor afegit de tota la cadena de valor del suro i l’aprofitament de residus i subproductes de la indústria surera permetrà posar en producció noves masses forestals, la qual cosa ajuda a disminuir el risc d’incendis, combatre el canvi climàtic, fixar carboni i consolidar llocs de treball a les zones rurals.

L’estudi tindrà una durada de dos anys i s’impulsa gràcies als “Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular 2020” de l’Agència de Residus de Catalunya.

fr_FRFrench