Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

GO Suber mostra les opcions de modernitzar la pela del suro

El Grup Operatiu GO Suber (Modernització del destapament per a la millora de la productivitat) ha conclòs amb la presentació de les conclusions de el projecte i la Guia general de Pràctiques Innovadores de Pela Mecanitzada.

Què és GO Suber?

El Grup Operatiu GO Suber 2018-2020 reuneix diferents agents relacionats amb el sector de l’extracció de suro, propietaris forestals i centres d’investigació amb objectiu de realitzar un projecte d’innovació. El principal objectiu del projecte és modernitzar la tasca d’extracció de suro mitjançant la mecanització de la lleva. A més, es busca valoritzar el suro i els seus derivats per millorar la seva comercialització, a través de les noves aplicacions tecnològiques i els seus nous usos. El projecte GO Suber es divideix en 8 subprojectes dels quals la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) coordina el sisè: R6. Desenvolupament de noves aplicacions de el granulat i / o pelagrí.

Jardin-Vertical-Vacio

També ha coordinat la redacció i elaboració de la Miniguia de Noves Aplicacions del Suro.

Resultats del projecte

GO Suber comptava amb quatre grans objectius a assolir fins al tancament del projecte: Modernitzar els treballs d’extracció del suro mitjançant la seva mecanització, millorar les condicions de treball, millorar i revisar els sistemes i procediments d’organització de l’extracció i millorar la valoració del suro . El seu desenvolupament i resultats, així com les publicacions editades en el marc del projecte, es poden consultar a la taula a continuació:

Taula GO SUBER_CAT

 

Guia General de Pràctiques Innovadores de Pela Mecanitzada

La Guia General de Pràctiques Innovadores de Pela Mecanitzada és un document d’introducció al sector surer i al destapament tradicional que finalment recull els resultats del projecte en matèria de modernització de la pela perquè sigui més productiu i recull més consells de millora de les condicions de seguretat i salut laboral en la subericultura.

Aquesta guia general es suma i complementa la Miniguia de Noves Aplicacions del Suro i la Guia de Qualitat del Suro desenvolupades també en el marc de el projecte.

caCatalan