Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

El sector surer català té un valor ambiental que triplica el seu valor econòmic

El sector surer català continua el seu full de ruta cap a la  sostenibilitat amb l’exitós final del projecte “Estudi del potencial d’economia circular de sector surer”. Aquest projecte, liderat per la Fundació Institut Català del Suro, ha comptat amb la col·laboració de la majoria d’empreses sureres catalanes, l’Associació d’Empreses Sureres de Catalunya (AECORK) i la càtedra MANGO de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).

Els objectius principals del projecte han estat avaluar el potencial de l’aplicació de l’economia circular en el sector surer, actualitzar el càlcul de la petjada ambiental sectorial (l’anterior estudi, pioner en l’època, datava de l’any 2013) i determinar el valor socioeconòmic i ambiental de tot el sector. L’estudi ha resultat en la formulació de  propostes de millora en matèria de circularitat (cogeneració, simbiosi industrial, borsa de subproductes, compensació d’emissions, …), detallades en fitxes tècniques que contemplen els costos d’implementació, objectius, potencial de millora, fonts de finançament, entre d’altres.

Una de les fites més significatives del projecte ha estat el càlcul de la petjada de carboni en cadascuna de les etapes de producció del sector, a data de 2021. Aquesta valuosa informació té com a finalitat identificar els processos amb major potencial de reducció d’emissions i ha servit per observar l’evolució positiva de la indústria surera catalana en seu compromís en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Addicionalment, s’ha fet una anàlisi del valor social i ambiental del sector surer català, una metodologia pionera que ofereix perspectives inèdites sobre la contribució d’aquesta indústria a la societat i a la conservació dels serveis ecosistèmics a Catalunya i més enllà, un valor de fins a 884 milions d’euros. Amb aquest estudi s’ha pogut comprovar que el valor ecosistèmic de la indústria surera catalana (de fins a 669 milions d’euros) triplica el seu valor socioeconòmic (de fins a 215 milions). Aquest fet posa en evidència el caràcter regeneratiu del sector surer, ja que l’elaboració de taps i altres productes de suro impacta positivament al manteniment del serveis ecosistèmics dels boscos d’alzines sureres (foment de la biodiversitat, reducció de l’erosió, manteniment dels recursos hídrics, reducció del risc d’incendis, fixació de carboni atmosfèric, …).

Un cop més, es comprova com l’ús de taps i productes de suro contribueix positivament al nostre entorn i a la societat catalana.

 

El projecte ha estat subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya.

arcgen_color_h

 

caCatalan