Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

El Govern contractarà un estudi tècnic per lluitar contra el corc del suro

El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressuposts futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per contractar un treball tècnic que servirà per avançar en la lluita contra una plaga que ataca les alzines sureres de Catalunya.

Concretament, aquest estudi servirà per a la caracterització d’extractes feromonals del corc del suro (Coroebus undatus) i de la xinxa americana del pi (Leptoglossus occidentalis), per a la síntesi de determinades feromones, per a l’assessorament sobre el control integrat d’altres plagues forestals i per a la divulgació dels resultats dels treballs realitzats. En total, es destinarà a aquests treballs un import total de 154.263,72 euros.

El corc del suro (Coroebus undatus) és un insecte que afecta l’alzina surera (Quercus suber) i causa pèrdues molt considerables a la qualitat i el valor del suro. Les larves d’aquest insecte excaven unes galeries a la capa generatriu de l’arbre que fan que les panes dels arbres afectats no pugin ser emprades per fer taps i hagin de dedicar-se a trituració. Es combat el corc del suro amb trampes de feromones per atraure i capturar els mascles als mesos de juny i juliol i fins i tot mitjançant malles col·locades al tronc de les sureres per capturar els adults quan emergeixen. Els boscos d’alzina surera ocupen a Catalunya unes 68.000 hectàrees.

 

La lluita contra les noves afectacions

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació treballa per minimitzar els riscos de les plagues que afecten els boscos a Catalunya, i que tenen una gran importància ambiental, social i econòmica.

El corc del suro excava galeries dins del suro, cosa que fa que no sigui útil per a la indústria surera de Catalunya. El suro és un producte estratègic, ja que la seva àrea de distribució mundial està reduïda a la península Ibèrica i a la franja mediterrània occidental. Les suredes són un bosc típic mediterrani, de gran importància ambiental i econòmica. La seva distribució va ser afavorida pels humans durant els segles XIX i XX per la seva importància econòmica. Les suredes on s’abandona la gestió són substituïdes per altres tipus de boscos, com ara les pinedes. Per a la seva persistència, és important assegurar-ne una gestió sostenible.

Un dels efectes del canvi climàtic sobre els boscos és la constant aparició de noves espècies que provoquen danys, ja siguin d’insectes autòctons o d’espècies exòtiques. Els treballs d’investigació són cabdals per conèixer quina pot ser l’evolució de les seves poblacions i els danys que poden provocar, i les possibles mesures preventives.

 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

caCatalan