Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

La Comissió Europea publica la nova estratègia europea de normalització

La Comissió Europea ha presentat la nova Estratègia Europea de Normalització, que reforça el paper clau de les normes tècniques per a un mercat únic europeu, resilient, ecològic i digital.

El Comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, ha estat l’encarregat de presentar la nova estratègia, que permetrà un major suport a l’autonomia estratègica i competitivitat europees, facilitant una economia resilient, ecològica i digital i l’adopció de les innovacions europees al mercat global a través de normes tècniques europees i internacionals, en línia amb els valors i els interessos de la Unió Europea.

L’Estratègia reafirma l’important rol dels organismes europeus de normalització CEN, CENELEC i ETSI, dels quals l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, és el membre espanyol, en el desenvolupament de normes que facilitin el sosteniment del Mercat Interior i el desplegament de les Transicions Digital i Verd.

Igualment, l’Estratègia subratlla la importància del principi de delegació nacional en el desenvolupament de les normes europees i el lideratge necessari dels membres europeus en el desenvolupament de normes internacionals en ISO i IEC, en àrees de prioritat estratègica per a les institucions i agents econòmics europeus .

Així mateix, l’Estratègia defensa el caràcter únic del Sistema Europeu de Normalització, basat en els mercats, inclusiu, estructurat mitjançant una col·laboració publicoprivada, coherent, eficaç i robusta.

Al costat de l’Estratègia s’ha presentat la Proposta de modificació del Reglament 1025/2012 sobre la normalització, un informe relatiu a la seva aplicació i el Programa de treball de la Unió sobre normalització europea per al 2022.

La Comissió Europea indica que «la gran velocitat de la innovació, les nostres ambicions ecològiques i digitals, i la implicació de les normes tecnològiques per als valors democràtics de la UE requereixen un enfocament cada cop més estratègic en matèria de normalització. La UE no pot assolir les seves ambicions en relació amb la neutralitat climàtica i amb una economia resilient i circular sense normes europees. Per continuar sent un referent mundial en matèria de normalització, la UE ha d’influir de manera significativa en les activitats en aquest àmbit i és crucial que lideri el treball als fòrums i institucions internacionals més importants. Mitjançant l’establiment de normes a nivell mundial, la UE aconsegueix transmetre els seus valors alhora que proporciona a les empreses europees l’important avantatge del pioner».

Hi ha cinc eixos principals de l’estratègia europea de normalització:

1. Anticipar, prioritzar i abordar les necessitats urgents de normalització en àmbits estratègics: elaborar normes amb més rapidesa alineades amb l’agenda política i d’innovació europea. La Comissió ha identificat àrees urgents per al desenvolupament de normes (la producció de vacunes i medicaments contra la COVID-19, el reciclatge de les matèries primeres fonamentals, la cadena de valor de l’hidrogen renovable, el ciment de baixes emissions de carboni, la certificació dels xips, els semiconductors, la intel·ligència artificial i les dades).

En aquest sentit, es crearà un fòrum d’alt nivell on participaran representants dels Estats membres, les organitzacions europees de normalització i els organismes nacionals de normalització, la indústria, les pimes, la societat civil i el món acadèmic que identificarà futures prioritats en matèria de normalització. Així mateix, la Comissió establirà la funció de Chief Standardization Officer que s’encarregarà de proporcionar orientacions d’alt nivell sobre les activitats de normalització a tots els serveis de la Comissió i coordinarà el Hub d’excel·lència en Normalització.

2. Millorar la governança i la integritat del sistema europeu de normalització: el sistema europeu és obert, transparent, inclusiu i imparcial i ha de recaure en els agents europeus (és a dir les delegacions nacionals —els organismes nacionals de normalització dels Estats membres de la UE i de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) la decisió sobre les normes europees, per limitar possibles influències per part de representants de països tercers en les decisions de sectors clau, com pot ser el cas de les normes sobre ciberseguretat o l’hidrogen.

Es vetllarà, mitjançant un procés de revisió per parells, per mantenir la inclusivitat del sistema, perquè Pimes, usuaris i societat civil, siguin part activa de les organitzacions europees de normalització i els organismes nacionals de normalització. A més, la Comissió publicarà l’avaluació de Reglament sobre la normalització.

3. Reforçar el lideratge europeu en matèria de normes mundials: el fòrum d’alt nivell, juntament amb els Estats membres i els organismes nacionals de normalització, establiran un mecanisme per compartir informació, coordinar i reforçar l’enfocament europeu en els fòrums internacionals de normalització (ISO, IEC i ITU). Així mateix, la UE promourà la coordinació amb les regions i els països amb què Europa té diàlegs en curs. I finançarà projectes de normalització a l’Àfrica i als països veïns.

4. Suport a la innovació: la Comissió posarà en marxa un «impulsor de la normalització» per posar en valor els projectes dinnovació i anticipar les necessitats primerenques de normalització. Analitzat si els resultats dels treballs de recerca han de ser traslladats a normes. Es desenvoluparà un codi de bones pràctiques sobre normalització per reforçar l’enllaç entre la normalització, la investigació i la innovació a través de l’Espai Europeu de Recerca (EEI).

5. Formar la propera generació d’experts en normalització: el desenvolupament de les normes, tant a nivell europeu com internacional, es basa en les aportacions dels experts, per tant, la Comissió fomentarà un coneixement acadèmic més gran sobre les normes, organitzant jornades universitàries i de formació a investigadors.

El Comissari de Mercat Interior ha destacat que «les normes tècniques tenen una importància estratègica. La sobirania tecnològica d’Europa, així com la seva habilitat per reduir dependències i protegir els valors de la UE, dependran de la nostra capacitat per convertir-nos en un referent normatiu a escala mundial. Amb l’estratègia presentada avui, deixem clares les nostres prioritats en matèria de normalització i creem les condicions perquè les normes europees es converteixin en referents mundials».

Font: UNE

caCatalan