Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Es publica la revisió de la norma UNE 56921 de taps de suro natural

El mes de juliol de 2020 es va publicar la nova versió de la norma UNE de taps de suro natural per a vins tranquils.  Aquesta norma descriu els mètodes analítics a utilitzar i les especificacions tècniques que han de tenir els taps de suro pel tapament de vins. La Fundació Institut Català del Suro ostenta la secretaria del subcomitè de normalització UNE SC5 “suro” en el que hi participen una variada representació de cellers, associacions d’enòlegs/es, centres de recerca i empreses sureres.

El compliment de les especificacions tècniques i estàndards d’anàlisi descrits en aquest document per part de cellers, empreses sureres, fabricants d’ampolles, laboratoris de control de qualitat o altres, és una garantia de el nivell òptim de el bé adquirit i un estímul pel seu consum, ja que es percep diferenciat de la resta de l’oferta del mercat de taps que no estan normalitzats. Així mateix les normes serveixen de base per a l’ensenyament i la investigació, aportant informació sobre les novetats tecnològiques, troballes científiques i sobre les tecnologies utilitzades.

La importància de la normalització en els tapaments per a vins tranquils i escumosos

La globalització dels mercats i l’augment de la competitivitat han generalitzat entre les empreses la preocupació per millorar la qualitat dels productes. En l’àmbit vitivinícola els taps de suro no són una excepció. Per demostrar aquest interès per la millora contínua el sector surer i el sector vitivinícola espanyol es van aliar fa més de 20 anys creant el subcomitè “suro” amb el suport d’UNE, dedicat principalment a la normalització dels taps de suro. UNE és l’organisme legalment responsable que el desenvolupament i difusió de les normes tècniques a Espanya. Les normes indiquen com ha de ser un producte o com ha de funcionar un servei perquè sigui segur i respongui al que el consumidor espera d’ell.

Les novetats de la nova versió

La nova versió de la norma de tap de suro natural ha revisat principalment les especificacions tècniques de diàmetre, longitud, ovalació, humitat, capil·laritat, recuperació diametral, força d’extracció, microbiologia, contingut en pols i detecció de TCA. S’han introduït nous mètodes ràpids per a la determinació de la capil·laritat i força d’extracció.

Podeu adquirir la norma a través del canal oficial de UNE: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?Tipo=N&c=N0064388

caCatalan