Search
Close this search box.

MINETUR CORCHO ACTIVO: Feasibility of the application of the by-products of the wine cork industry as active substrates in plant covers

Funded by:
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme dins del Pla d’Investigació Científica i Tècnica de la Innovació 2017-2020 en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital
http://www.innovi.cat/es/corchactivo/

 

“És un projecte de redacció no d’ejecució”

En general, el projecte pretén obtenir més informació sobre la possibilitat de l’ús de subproductes del sector surer i vitivinícola com substrats de cobertes verdes intel·ligents. Igualment, es pretén disposar de la documentació i el consorci necessaris per poder dissenyar i implantar una coberta verda amb sensors de control en un celler. Al final del projecte, es tindrà la informació necessària i els materials resultants de les proves i estudis realitzat.

El projecte constarà de 5 paquets de i treball dels quals cal destacar 3:

PT 1. Estudi de viabilitat de l’ús del suro com a substrat / suport d’una coberta verda en celler vitivinícola

PT 2. Definició de les condicions d’operació i el disseny de la coberta

PT 3. Preparació del projecte pilot d’implementació

El projecte proposat és l’estudi de l’aplicació pràctica real d’alguns resultats previs obtinguts pel Departament de R + D + I de l’Institut Català del Suro (centre TECNIO) fruit del treball en les línies estratègiques de la institució, i de l’experiència de EURECAT centre tecnològic en tecnologies automàtiques de monitoratge, sensòrica i tractament d’aigües – sostenibilitat. En el marc del projecte Caracterització del suro i subproductes de la indústria del suro. Valoració d’aquests com biosorbents d’hidrocarburs aromàtics policíclics en aigües d’escorrentia, el resultat va ser la tesi doctoral de la Dra. Patricia Jové, es va veure que aquest subproducte presenta un percentatge d’eliminació de certs contaminants presents a l’aigua (com pesticides i nitrogen) superiors al 50%.

en_GBEnglish