Search
Close this search box.

Evaluation of a methodology for the determination of chlorophenolic compounds in cork matrices

Funded by:

Tesi doctoral Roser Juanola Cadena

Els objectius establerts en la tesi són:

Disseny, desenvolupament i validació d’un mètode analític basat en la cromatografia de gasos per a la determinació de 2,4,6-tricloroanisol (TCA) en suro. avaluació i optimització de les diferents etapes d’aquest mètode.

Desenvolupament i optimització d’un mètode analític basat en la cromatografia de gasos per a la determinació de TCA en vi. avaluació i optimització de les diferents etapes d’aquest mètode.

Estudi dels diferents que influeixen en la migració del TCA en diferents matrius.

Estudi de la cinètica de migració de TCA del tap de vi.

en_GBEnglish