Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Com seleccionar els taps i guardar correctament el vi?

L’embotellat té dos propòsits fonamentals: envasar el vi per poder transportar-lo i guardar-lo en bones condicions de conservació i permetre l’evolució òptima del vi en ampolla.

Les fases d’embotellament, transport i emmagatzematge del vi són crucials per a la seva correcta evolució i per garantir que conservi la qualitat en el moment del consum.

Selecció dels taps de suro

– Cal seleccionar els taps en funció del tipus d’ampolla i la dimensió del coll, el tipus de vi a embotellar i el període d’evolució.

– El diàmetre del tap de suro ha de ser generalment d’almenys 6mm més gran que el diàmetre intern del coll de l’ampolla. Per a una maduració més llarga a l’ampolla, s’aconsella un diàmetre superior a 6mm però que no superi els 8mm.

– El tap ha de ser més llarg i de més diàmetre com més gran sigui el temps programat de maduració en ampolla. Això no obstant, sempre ha de ser respectat l’espai requerit entre el seu extrem inferior i la superfície del vi (segons indicació a l’ampolla).

– Per controlar la pressió interna dels vins amb gas, cal triar taps de suro amb un diàmetre superior al recomanat per a vins tranquils. En general, per a vins amb 1 bar de pressió interna, es recomana un diàmetre de 8mm més gran al diàmetre intern més petit del coll de l’ampolla.

Emmagatzematge dels taps de suro

– Preferentment, els taps de suro s’han d’usar poc després de l’arribada al celler. El període màxim d’espera recomanat és de 12 mesos en condicions òptimes d’emmagatzematge.

– L’embalatge dels taps no s’ha d’obrir fins al moment de fer-lo servir.

– Cal emmagatzemar els taps en un lloc fresc i sec amb una temperatura estable inferior a 30 graus i una humitat relativa entre el 40 i el 85%.

– Els taps no s’han d’emmagatzemar directament sobre el terra ni sota sostres de fàcil irradiació. Cal evitar l’exposició directa o indirecta al sol.

– Cal mantenir-los allunyats d’olors i floridura, així com qualsevol combustible o productes amb substàncies químiques. Tampoc convé emmagatzemar-los en llocs amb fustes tractades amb productes clorats.

Procés d’embotellament

– En taps per a vi tranquil la compressió és adequada quan el tap és 2mm més gran que el diàmetre menor del coll de l’ampolla i quan s’evita una compressió del diàmetre del tap superior al 33%. En taps per a vi escumós la compressió no ha de ser superior al 50% del diàmetre, ja que se’n pot danyar l’estructura interna.

– Es recomana embotellar el vi a una temperatura ambient entre 15 i 20 graus per aconseguir un volum apropiat del vi.

– Prestar atenció a la temperatura d’emmagatzematge i transport del vi; les altes temperatures poden fer augmentar la pressió interna i generar fugides del líquid.

– L’embotelladora ha d’estar correctament calibrada per permetre un espai adequat entre la superfície del vi i el tap, segons el tipus d’ampolla.

– S’ha de mantenir un manteniment correcte de les mordasses de compressió; el seu desgast o un mal manteniment poden provocar solcs a la superfície dels taps i fuites del líquid.

– No és aconsellable col·locar l’ampolla en posició horitzontal immediatament després d’haver estat tapada amb el suro. Es recomana un temps d’espera duna hora.

– En el cas de les línies d’embotellament en què després del taponat es procedeix immediatament al condicionament horitzontal de les ampolles a les caixes, els riscos poden ser minimitzats si es prolonga el temps de permanència de l’ampolla a la cinta de circulació que va des de la màquina taponadora a la màquina d’etiquetatge.

– Cal tenir en compte que durant el transport i als magatzems dels distribuïdors, el vi embotellat no és immune a les variacions de la temperatura ambient.

 

Fonts:

UNE 56931. Taps de suro. Emmagatzematge i ús al celler.

Manual tècnic del tap de suro. Iniciativa Cork.

caCatalan