Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Els vins tapats amb suro preserven millor la qualitat sensorial que els BiB

Recentment s’està produint un auge dels vins envasats amb l’anomenat sistema Bag in Box (BiB), però què en sabem de la seva relació amb el vi que embolcalla? Quins inconvenients té respecte el tap de suro?

Segons l’estudi “Influence of packaging and aging on the red wine volatile composition and sensory attributes” els vins BiB  presenten un major nivell d’alguns compostos carbonílics (propanal, hexanal, 3-metil-1-butanal, benzaldehid, fenil acetaldehid, 2-butanona, 2-pentanona, 3-penten-2-ona i furfural) a més d’atributs sensorials més baixos que els vins envasats en ampolles de vidre tapades amb suro natural.

A més a més, l’estudi assenyala que alguns compostos que s’associen a la frescor i fruita dels vins estan presents a nivells més alts en els vins que porten tap de suro, la qual cosa porta a concloure que la qualitat sensorial dels vins taps amb suro es conserva millor que en el cas dels vins envasats amb BiB.

Desenvolupament de l’estudi

“Influence of packaging and aging on the red wine volatile composition and sensory attributes” va consistir en l’estudi de la composició volàtil de les propietats sensorials de vins negres després de ser envasats amb els sistemes Bag in Box i amb ampolles de vidre tapades amb suro natural. El treball es va desenvolupar durant 12 mesos i les anàlisis es van realitzar just abans que els vins fossin envasats, al cap de 3 mesos d’emmagatzematge, de 6 i de 12.

Les tasques de determinació dels compostos volàtils es van portar a terme mitjançant dues tècniques analítiques: HS-SPME i GC-IT /MS.  Els resultats van demostrar que un any després de l’emmagatzematge, els vins BiB es caracteritzaven per nivells més alts de varis compostos carbonílics respecte els tapats amb suro natural i per un desenvolupament prematur. Els vins amb tap de suro natural, per la seva banda, retenien més diòxid de sofre que els BiB.

Bonances del tap de suro

La Fundació Institut Català del Suro sempre recomana l’ús del tap de suro, l’únic tapament que contribueix a l’evolució positiva dels vins en ampolla i que és 100% sostenible.

Es tracta a més d’un material natural, reciclable, reutilitzable que no genera residus i que té un impacte mediambientalment positiu, doncs reté més diòxid de carboni del que emet.

 

 

 

caCatalan