Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Renovem el nostre compromís mediambiental

La Fundació ICSuro ha renovat per cinquè any consecutiu la seva adhesió al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Aquest any hem ampliat l’abast de millora identificant i justificant emissions indirectes com:
– Desplaçaments comercials
– Emissions indirectes del tractament de residus

– Transport in itinere

I s’implementarà durant el 2020 les modificacions i ompliment de registres per identificar i comptabilitzar més emissions indirectes al llarg dels propers inventaris.

El fet de detectar i comptabilitzar emissions indirectes permet conèixer quins són els punts més crítics pel que fa a emissions i poder així actuar sobre aquests per reduir-los o minimitzar-los.

El Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquells que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa.Mitjançant un Acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir les seves emissions de GEH.

ACORDS VOLUNTARIS ICSURO

caCatalan