El passat 7 de maig es va iniciar una nova campanya per reduir la intensitat d’una plaga i disminuir els danys sobre els suros i alzines

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aplica per segon any consecutiu tractaments fitosanitaris per minimitzar l’afectació als boscos d’alzines que origina l’eruga peluda del suro (Lymantria dispar). El tractament que es va fer l’any passat a 2.000 hectàrees de 9 municipis de la Selva i el Maresme va ser efectiu i avui s’ha iniciat una nova campanya sobre unes 6.000 ha.  Segons les valoracions fetes pel tècnics del Departament (en col·laboració amb altres institucions) per aquest any es preveuen que les defoliacions siguin més importants i afectin més superfície.

Aquest insecte és el segon defoliador més important de les masses forestals a Catalunya després de la processionària del pi, i causa importants danys especialment a l’alzina surera (Querqus suber) i l’alzina (Q.ilex), amb defoliacions parcials o completes segons la intensitat de la plaga. La protecció dels suros i les alzines, a més a més de conservar-los com a espècie mediterrània i autòctona, serveix també per preservar la biodiversitat que es desenvolupa en aquests hàbitats. Així doncs, aquest tractament busca la preservació dels boscos autòctons de Catalunya i de la biodiversitat que generen.

 

Tractaments per disminuir la intensitat de la plaga

L’objectiu dels tractaments no és erradicar la plaga sinó disminuir la intensitat i extensió de seva afectació i contribuir a ajudar a l’equilibri natural de la mateixa, disminuint els importants danys que es produeixen, principalment sobre els suros i les alzines. Els tractaments aeris són l´únic mètode de control viable a escala forestal i permeten millorar l’estat fitosanitari de l’arbrat, defensant els valors ecològics, paisatgístics, productius i recreatius dels alzinars i les suredes.
El tractament també disminueix els perjudicis i problemes que aquesta plaga ocasiona sobre els ciutadans que habiten o freqüenten boscos amb elevades afectacions.

A més, els tractaments contribueixen a evitar la debilitat o degradació de les masses ajudant a què no siguin més propenses a desequilibris posteriors produïts per altres insectes o de fongs.

Danys que impedeixen l’aprofitament del suro

Aquesta plaga provoca un importantíssim perjudici econòmic al sector del suro, que és estratègic per al mon forestal català.  Tot i que generalment els suros afectats tornen a brotar, les defoliacions impedeixen que es faci la pela (que es fa cada 12-15 anys) i malmeten la producció sencera ja que provoquen tot el suro a partir de l’any de l’atac perdi la seva qualitat.
El sector estima en més de dos milions d’euros els perjudicis provocats per l’eruga peluda a Catalunya l’any 2019 en tota la cadena del suro (propietaris, treballadors, indústria,…) i en altres produccions forestals (afectacions molt greus i mortalitat de plantacions de pi radiata).

Per altra banda, les defoliacions produeixen un afebliment dels arbres afectats que juntament amb altres factors (sequera, increment de les onades de temperatures extremes,…) els fan molt més sensibles a altres plagues i malures. Cal recordar que quan els nivells de poblacions de l’eruga són molt elevats, les defoliacions afecten a gairebé totes les espècies i no només a alzines i suros.

Les importants defoliacions, també ocasionen una important alarma social per les grans extensions de vegetació que queden totalment defoliades, principalment el tercer i quart any del començament de l’episodi.

Producte biològic i zones de tractament

El producte fitosanitari que s’utilitza és biològic (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki), compatible amb l’agricultura ecològica i no està classificat com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. 

Quant als criteris per a la selecció de les zones a tractar, un cop planificada la campanya, es prioritzen les zones tenint en compte diferents paràmetres com ara el grau d’afectació de l’any anterior, la reiteració de les afectacions, la sensibilitat de les masses forestals, l’ús social, l’impacte paisatgístic, les demandes públiques i la logística, entre d’altres. Abans d’aplicar els tractaments, es manté una estreta informació amb les associacions de persones afectades per sensibilitat química múltiple, i també amb apicultors i titulars d’explotacions ramaderes ecològiques i amb els òrgans gestors dels espais naturals protegits. També s’informa els ajuntaments abans de començar les aplicacions. Cal tenir presents les limitacions de la normativa relativa als tractaments aeris que els prohibeix a menys de 100 m de zones habitades.

Les actuacions es fan a un total de 14 municipis  a la Selva (3.200 ha), el Vallès Oriental (1.600 ha) i el Maresme (1.200 ha) i es realitzen seguint tota la normativa vigent en el moment en relació amb les mesures per prevenir la expansió del SARS-CoV-2 i garantint les mesures de seguretat.