Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

ECORKWASTE: Estudis preliminars demostren el potencial dels projectes

Aquest mes de setembre s’ha portat a terme la quarta reunió de seguiment del projecte Ecorkwaste a la seu del Clúster Vitivinícola Català INNOVI. En la reunió han participat tots els socis del projecte: Fundació CTM Centre Tecnològic, Institut Català del Suro, Grupo TYPSA, Universitat Politècnica de Catalunya i INNOVI.

 

ecorkwaste

La reunió s’ha centrat en valorar els primers resultats preliminars de la posada en marxa tant de la planta de gasificació com de l’aiguamoll construït a les instal·lacions de Codorníu a Sant Sadurní d’Anoia.

La planta de gasificació està funcionant tal i com estava previst i en aquest moment s’hi s’estan fent proves d’eficiència amb partícules de suro d’entre 3-7 mm amb llits baixos i temperatures altes que van des dels 200ºC fins als 800 ºC. En aquestes condicions la planta arriba al seu funcionament òptim.

D’altra banda, l’aiguamoll construït també opera correctament amb un cabal diari de 4500 l/d. Durant el mes de setembre s’han pres diverses mostres i s’han realitzat visites tècniques per tal d’obtenir dades durant el període de la verema, una època de l’any clau en el sector vitivinícola i els seus centres de producció. La qualitat de l’aigua que s’està tractant és bona tot i que els socis del projecte constaten que un dels objectius de l’aiguamoll construït ha de ser el de refinar-la encara més per augmentar-ne la qualitat.
Un cop consolidada l’operativitat de les dues plantes pilot s’ha determinat el guany ambiental de les dues estratègies de valorització, tant material com energètica, mitjançant la metodologia de l’anàlisi de cicle de vida (ACV).

Els resultats obtinguts fins ara, tot i el seu caràcter preliminar, demostren el potencial de les tecnologies desenvolupades.

Destaca que el potencial de generació d’energia mitjançant una font renovable sobrepassa el cost ambiental del procés de gasificació.

I en el cas del tractament de l’aigua residual amb aiguamolls construïts, l’ús de plaques fotovoltaiques ajuda a
contenir l’impacte del procés.

En els dos sistemes, els esforços durant els propers mesos se centraran a avaluar els beneficis i impactes relacionats amb la toxicitat, aspectes crítics per establir els seus beneficis ambientals.

caCatalan