Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Corkclass 4.1, una eina per classificar les panes de suro entre taponables o rebuig

En el marc del projecte GO SUBER  “Modernització de la pela per a la millora de la productivitat” s’ha desenvolupat l’aplicació Corckclass 4.1. La seva finalitat és donar eines per a la classificació de seccions transversals de panes de suro en cru d’aproximadament 20 centímetres de longitud a partir dels plans de cales realitzats pels propietaris forestals i dividir-los entre taponables o rebuig a partir del calibre i les anomalies apreciables a simple vista. L’aplicació, el desenvolupament de la qual està basat en models anteriors, es pot emprar observant directament la planxa o bé utilitzant una imatge de la mateixa.

Es tracta d’una eina que està orientada a millorar els processos de qualificació de lots de suro en camp, ja que permet una classificació de les seccions basada en criteris objectius que pot portar a terme qualsevol persona.

El procés de classificació és ràpid, la qual cosa permet avaluar un elevat nombre de mostres i millorar la precisió de les estimacions. Es basa en un algoritme matemàtic que classifica els panells segons la puntuació que l’usuari dona als paràmetres que s’observen, com:  defectes, la taca groga, ventre, galeries d’insectes, porositat, exfoliació, verdor, porus terrós o qualitat.

Corckclass 4.1 ha estat desenvolupat per E.T.S.I. Montes Forestal y del Medio Natural (UPM) en el marc del Grup Operatiu GO SUBER, que reuneix diferents agents relacionats amb el sector de l’extracció del suro, propietaris forestals i centres d’investigació com la Fundació Institut Català del Suro amb l’objecte de realitzar un Projecte d’Innovació amb els següents objectius:

  1. Modernització dels treballs d’extracció mitjançant la seva mecanització
  2. Millora de les condicions de treball
  3. Revisió dels sistemes i procediments d’organització de l’extracció
  4. Millora en la comercialització i valoració del suro

El projecte ha estat finançat al 80% pel Fons FEADER, dins de la convocatòria de subvencions per a l’execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius de l’Associació Europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) l’any 2018.

caCatalan