Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Comença la campanya SYSTECODE 2020

Un any més s’ha iniciat la campanya d’inscripcions al SYSTECODE, un sistema de garantia de qualitat per a la indústria del suro que els permet oferir als seus clients la garantia que els seus productes es troben de conformitat amb els estàndards, ja que els seus processos de producció han estat comprovats i analitzats objectivament.

Aquest mètode de garantia de qualitat està establert per C.E.LIÈGE (Federació Europea del suro), que l’any 1992 va començar el projecte de recerca Quercus amb la participació de 7 països europeus, diversos laboratoris públics i privats. Les conclusions d’aquest projecte, combinades amb preocupacions dels usuaris dels productes del suro pel que fa a la traçabilitat durant la fabricació, van conduir a C.E.LIÈGE a idear el Codi Internacional de Pràctiques Taperes per ser la referència internacional no només per a les companyies implicades en la producció i la venda dels taps de suro sinó també per als usuaris.

Per assegurar que les companyies apliquin les recomanacions del codi en la seva pràctica de la producció, s’ha establert SYSTECODE, un sistema d’acreditació per experts independents per confirmar que els bons mètodes de fabricació per als taps de suro s’estan emprant. El cos designat per C.E.LIÈGE per a la concessió de la certificació sota SYSTECODE és l’organització internacionalment respectada Bureau Veritas.

 

Quins aspectes audita SYSTECODE?

SYSTECODE acredita la conformitat amb el compliment dels requisits que s’inclouen en el Codi Internacional de Pràctiques Taperes, que s’emmarquen dins d’activitats de la Gestió de la Qualitat des del punt de vista dels processos i recursos. Regula àmbits com la realització de productes, la gestió de recursos, el seguiment i mesurament de processos o de les compres.

La implantació dels requisits del CIPT en els sistema de Qualitat de les empreses sureres que desitgen incorporar de forma voluntària tals exigències, asseguren una Excel·lència màxima en les prestacions dels productes gràcies al compliment de requisits duts a terme en totes les fases dels processos productius.

caCatalan