Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Certificat Systecode, garantia d’excel·lència

La indústria del suro és una indústria molt especialitzada. El fet de treballar amb un producte natural fa que l’experiència en el maneig del suro sigui fonamental per elaborar taps de suro de qualitat.

En els darrers anys, la indústria s’ha tecnificat i ha millorat els processos. Per tal de recopilar tota l’experiència centenària adquirida a la feina del suro, l’any 1992 la Celiège (Federació Europea de productors de suro) va elaborar un codi de bones pràctiques per a l’elaboració dels taps de suro, anomenat Systecode. Aquest codi Systecode s’ha renovat al llarg dels anys, afegint les innovacions realitzades per les empreses, fins a la versió actual (versió 7.1 de l’any 2020).

Els objectius més importants del Systecode són els següents:

 • Garantir la traçabilitat dels taps de suro.
 • Assegurar unes pràctiques de fabricació d’acord amb la indústria de productes en contacte amb aliments.
 • Mantenir els riscos i punts crítics de la indústria controlats per tal d’obtenir un producte de qualitat garantint el compliment de les normes UNE i ISO per a taps de suro.

Aquests objectius s’asseguren mitjançant una auditoria anual independent realitzada per Bureau Veritas. En aquestes auditories es comproven les bones pràctiques de tots els processos de lempresa, la traçabilitat del producte i si shan realitzat tots els controls de laboratori necessaris.

Si ens centrem en els controls de laboratori que cal realitzar al Systecode, podem fer tres grans grups:

– Assajos per garantir la qualitat dels taps de suro: aquests assaigs es basen en les normes UNE i ISO de taps de suro. Per a cada lot de taps produït es fixa una freqüència d’anàlisi, la qual és especialment elevada en el cas de les empreses que tenen SYSTECODE PREMIUM O EXCELLENCE. Les anàlisis que es demanen són:

 • Assajos físics de comprovació de la funcionalitat mecànica dels taps (dimensions, humitat, força dextracció, estanquitat, torsió…).
 • Assajos sensorials destinats a assegurar la neutralitat organolèptica del producte.
 • Assajos microbiològics destinats a assegurar l’absència de microorganismes que podrien generar en el futur defectes aromàtics.
 • Assajos químics destinats a assegurar l’absència de compostos que podrien modificar el vi/vi escumós (haloanisols, residus de peròxids, pols…).

En aquest apartat, el Systecode és també una guia imprescindible per fer un mostreig representatiu dels taps, aspecte fonamental en el cas del suro en tractar-se d’un producte natural i heterogeni.

– Assajos per garantir la seguretat alimentària dels taps de suro. En aquest apartat es realitzen assaigs als taps llestos per utilitzar-los d’acord amb la normativa vigent de productes en contacte amb aliments. Aquests assajos són els següents:

 • Clorofenols.
 • Ocratoxina A.
 • Metalls pesants.
 • Migració global en simulant etanol i àcid acètic.
 • Migració específica de compostos derivats de lús de productes químics usats en la fabricació de taps.

– Assajos de control dels punts crítics dins la indústria: a la indústria del suro estan definits riscos i punts crítics que són particulars d’aquest sector. Amb el propòsit de minimitzar aquests riscos es controlen les instal·lacions i tots els productes auxiliars que intervenen en el procés de producció de taps. Aquests controls són els següents:

 • Control de les aigües de bullit i rentat dels taps (haloanisols i halofenols, pesticides clorats, clor lliure, oxadibilitat…).
 • Control d’haloanisols i halofenols a l’ambient de la indústria surera.
 • Control d’haloanisols i halofenols dels cartrons d’envasament.
 • Control d’haloanisols i halofenols dels productes de fusta, majoritàriament palets.

L’obtenció de la certificació Systecode per a les empreses sureres suposa un avantatge per assegurar un producte amb la màxima qualitat minimitzant el risc de reclamació de clients, a banda d’evitar l’intrusisme laboral d’empreses que no fabriquen amb el mateix rigor. També és una garantia de compliment de la normativa davant de les inspeccions de l’autoritat sanitària.

El conjunt de tots els aspectes esmentats en aquest article garanteix que un celler que contracti una empresa amb el certificat Systecode s’asseguri la compra de taps de suro de màxima excel·lència.

caCatalan